Ocenianie i docenianie w ZST (Pierwsze spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Piotr Tokarz

 • Szkoła:

  Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Ocenianie i docenianie

 • Dodano:

  12.12.2016

1) Podaj osoby, które są członkami Zespołu, ale nie zostały zarejestrowane na platformie (nie podawaj nazwisk – wystarczy imię, funkcja osoby/jej rola w szkole) lub napisz, kogo jeszcze chcecie włączyć w dalsze działania w programie.

Oprócz Pani Dyrektor, koordynatora i nauczycieli zarejestrowanych na platformie Szkolny Zespół Szkoły z Klasą 2.0 tworzą: Iza – nauczycielka geografii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie;  Marta i Basia – nauczycielki matematyki; Monika – pedagog szkolny, Jadwiga – nauczycielka wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, Ania – nauczycielka przedmiotów mechatronicznych oraz Marcin – nauczyciel przedmiotów informatycznych.

Tak zróżnicowane grono nauczycieli w Szkolnym Zespole 2.0 pozwoli nam spojrzeć na szkołę z różnych perspektyw i daje szansę na wprowadzenie pozytywnej zmiany w obszarze, który naszym zdaniem tego wymaga.

Do pracy planujemy włączyć uczniów następujących klas: I Ti, I Te, I Tkz, II Ti, II Tp, III Tp, III Tm, III To. Wychowawcy tych klas są członkami naszego Zespołu.

2) Jaki cel główny wybraliście?

Podczas spotkania przeprowadziliśmy analizę zasobów, która miała formę burzy mózgów. Zestawiliśmy w tabelce ludzi, sprzęt oraz przestrzeń, która tworzy naszą szkołę.

Ludzie i ich umiejętności:

Sprzęt i zasoby:

Infrastruktura i przestrzeń:

130 ludzi:

 • nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych;
 • pedagog, psycholog, doradca zawodowy;
 • bibliotekarze;
 • pielęgniarka;
 • dietetyk kliniczny
 • pracownicy administracji
 • pracownicy obsługi (sprzątaczki, ochroniarz, konserwatorzy)
 • komputery i laptopy z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym w każdej sali lekcyjnej;
 • tablice interaktywne;
 • sprzęt sportowy,
 • strona www szkoły
 • platforma e-learningowa,
 • dziennik elektroniczny,
 • dwie kserokopiarki do dyspozycji nauczycieli
 • kserokopiarka do dyspozycji uczniów w bibliotece szkolnej

 

 

 • miejsca do spotkań nauczycielskich (pokój, dwie sale konferencyjne, gabinety)
 • szkolne muzeum,
 • sale gimnastyczne, dziedziniec,
 • obszerne korytarze,
 • 2 boiska
 • siłownia
 • pracownia multimedialna;
 • pracownie komputerowe;
 • pracownia samochodowa;
 • pracownia odnawialnych źródeł energii;
 • pracownia mechatroniczna;
 • pracownia elektryczna;

Analiza zasobów pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, iż mamy świetną kadrę, rzetelnych pracowników obsługi i administracji, dysponujemy zróżnicowanym nowoczesnym sprzętem i posiadamy wiele pomieszczeń, które są wykorzystywane w codziennej pracy. Natomiast nasze wyzwanie w tegorocznej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 brzmi: jak uczyć się i nauczać odpowiedzialnie, tak, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli zadowoleni ze swojej pracy i widzieli jej efekty? Naszą największą potrzebą jest umiejętność takiego oceniania, które docenia i motywuje do dalszej pracy.  

W związku z tym cel główny, który wybraliśmy to „Ocenianie i docenianie - szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości” .

3) Na jakie potrzeby Waszej szkoły odpowiada? Co chcecie zmienić dzięki wprowadzeniu tych zmian?

Dlaczego zdecydowaliśmy się na to wymaganie? Otóż uczniowie dosyć często sygnalizują, że nie rozumieją treści, nauczyciele, chcąc zrealizować podstawę programową, idą do przodu z materiałem dydaktycznym. W efekcie uczniowie często otrzymują oceny, które ich nie satysfakcjonują. Chcemy zatem nauczyć się stosować w praktyce ocenianie kształtujące, dzięki któremu nastąpi wzrost samoświadomości  oraz odpowiedzialności uczniów za ich proces uczenia się. Ocenianie kształtujące przyniesie także korzyści nauczycielom - dzięki  stosowaniu zasad OK nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy, poddając refleksji informacje zwrotne, które otrzymają od uczniów.

4) Z kim będziecie konsultować wybrany cel? Kto pomoże Wam sformułować pytania do badania potrzeb i zebrania opinii?

Wybrany przez nas cel będziemy konsultować z Panią Dyrektor, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Będziemy prowadzić rozmowy grupowe z elementami warsztatu wśród uczniów i nauczycieli. Przeprowadzimy wywiad z rodzicami podczas zebrań. Dodatkowe informacje na temat wybranego przez nas celu zamierzamy uzyskać dzięki ankiecie opracowanej w narzędziach dysku Google.

Pytania do badania potrzeb będziemy formułować wspólnie na dysku Google, skorzystamy z pomocy nauczycieli – praktyków oceniania kształtującego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy tworzyć pytań, na które oczekiwalibyśmy jednej, konkretnej i satysfakcjonującej nas odpowiedzi, dlatego poprosimy również o pomoc pedagoga szkolnego oraz doradcę zawodowego. Chcemy, aby opracowane przez nas pytania umożliwiały udzielenie takich odpowiedzi, które odzwierciedlą prawdziwe potrzeby społeczności szkolne, np. Co pomaga Ci w uczeniu się?; Jaką rolę odgrywa ocena w uczeniu się?; Kiedy ocena Cię satysfakcjonuje?; Co motywuje Cię do nauki?; W jaki sposób nauczyciel może Cię wspierać?