Festiwal 2.0 w Jarosławiu (Szkolny Festiwal 2.0)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Zbyszek Krzywonos

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  09.05.2016

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Uczniowie realizujący program „Szkoła z klasą 2.0” postanowili nagrać film na podstawie samodzielnie stworzonego scenariusza.  Zadaniem uczniów było znalezienie ciekawego pomysłu, który nadawałby się do realizacji. Wspólnie ustaliliśmy, że temat filmu będzie związany z cyberprzemocą. To współczesna wersja „Balladyny” , w której obecna jest rywalizacja, walka, zazdrość, maniulacja. Zastosowane przez bohaterów metody przerażają, ale niestety, są częścią dzisiejszej codzienności. To przestroga dla tych, którzy nie do końca rozumieją niszczycielską siłę cyberprzemocy.

2) Opisz organizację festiwalu: gdzie i kiedy się odbył? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?

Festiwal 2.0  odbył się 20 czerwca 2016r. W sali informatycznej zgromadzeni uczniowie mogli obejrzeć film, który powstawał przez ostatnie tygodnie. Na premierę filmu został zaproszona pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie klas IV-VI. 

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić zdjęcia z wydarzenia.

Podczas wyświetlania filmu wyznaczeni uczniowie robili zdjęcia telefonami komórkowymi. Film został wyświetlony  w klasach IV-VI.

https://youtu.be/2W6kMt8wKEU

 

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg: kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?

1. Prace organizacyjne przed przystąpieniem do nakręcenia filmu.

2. Wspólny scenariusz.

3. Pierwsze próby z kamerą (nagrywanie poszczególnych scen).

4. Prace związane z montażem.

5. Zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i uczniów na premierę filmu pt. „Balladyna” (reportaż o cyberprzemocy).

6. Projekcja filmu.

7. Wrażenia po obejrzeniu filmu. Wnioski końcowe.

5) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

W ciągu rocznej pracy w programie powstało wiele ciekawych pomysłów, które będą realizowane w przyszłym roku szkolnym (np. Pogotowie 2.0). Wszyscy uczniowie klas czwartych zostali przeszkoleni i zasilili „Grupę TIK”. Powstał film o cyberprzemocy na podstawie scenariusza uczniów.  Uczniowie programu przeprowadzili debatę dotyczącą cyberprzemocy oraz telefonów komórkowych (lekcja otwarta). Oprócz tego zostały zrealizowane projekty z wykorzystaniem narzędzi TIK.

6) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Nie mieliśmy większych problemów.

7) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

Bardzo owocne okazało się spotkanie (MOST), podczas którego powstało wiele dobrych pomysłów. Zostaną one zrealizowane w przyszłym roku szkolnym (powołanie do życia Pogotowia 2.0 i Patrolu 2.0.)

8) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość z organizacji Festiwalu – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

Uczniowie zawsze aktywnie uczestniczą w programie „Szkoła z klasą 2.0” oraz przy organizacji ”Festiwalu 2.0”. To dowód na to, że warto uczestniczyć w kolejnych edycjach programu.