Zawody przyszłości (Realizacja i prezentacja projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Jolanta Krupa

 • Szkoła:

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  Własne

 • Dodano:

  31.05.2016

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Projekt " Zawody przyszłości" realizowany był z uczniami klasy szóstej " a". Jest to zespół, którego jestem wychowawcą. Ponieważ uczniowie ci stanęli  w tym roku szkolnym przed wyborem nowej szkoły, jego profilu, który przygotuje ich do przyszłego zawodu, dlatego właśnie wybraliśmy taki temat projektu. 

JAKĄ WYBRAĆ SZKOŁĘ, JAKI  WYBRAĆ ZAWÓD?  Od tej decyzji może zależeć całe przyszłe życie. Spróbowaliśmy więc,  uczniowie klasy VI a, porozmawiać ze sobą na serio. Zaczęliśmy od pytań: co lubię, co mnie interesuje, co bym chciał przez najbliższe lata robić, co mogłoby mi zapewnić satysfakcję i kasę? Istotne są tu okazały się tu zainteresowania i zdolności – matematyczne, językowe, plastyczne, muzyczne, techniczne, manualne. Również temperament i cechy charakteru.

Uczniowie zdobyli bardzo dużo informacji o szkołach gimazjalnych , do których mogli się zapisć, o kierunkach i klasach tam istniejących, o szczególnych zawodach i możliwości podjęcia po nich pracy. Odwiedziliśmy wspólnie wszystkie zaprzyjaźnione szkoły w okolicy – byliśmy na Dniach Otwartych, podczas których gimnazjaliści prezentowali ciekawe zajęcia edukacyjne , mające zachęcić uczniów do podjęcia nauki w danej placówce.  Niejednokrotnie odwiedzali nas przedstawiciele rejonowych i zaprzyjaźnionych szkół, którzy przedstawiali ofertę szkoły, która miała pomóc w wyborze profilu nauczania. 

Na początku naszej pracy zaplanowaliśmy pracę. Pzydzieliliśmy zadania dla poszczególnych grup i uczniów.  Wszyscy uczniowie naszeego projektu mieli przeprowadzic wywiady z rodzicami lub innymi czlonkami rodziny, znajomymi, sąsiadami... na temat  wyuczonej i wykonywanej profesji. Wsyscy też  przygotowywali prezentacje multimedialne na temat swojego wymarzonego zawodu.  Pozostałe zadania projektowe odbywały się w wyznaczonych podgrupach. Jedna z nich przygotowywała  ankiety na temat preferowanych wśród młodzieży zawodów, inna zbierała informacjew w Urzędzi Pracy na temat poszukiwanych i nadwyżkowych zawodów. Trzeci zespół zbierał informacje o rodzajach szkół, uczelni, które możemy wybrać. Jak długo trwa nauka, jaki tytuł otrzymujemy po ich ukończeniu, do jakiego wachlarza pracy przygotowują.

Po zebraniu wszystkich informacji zabraliśmy się do ich selekcjonowania a potem opracowywania. Zgromadzony materiał zaprezentowaliśmy najpierw podgrupom, potem całemu zspołowi, az na końcu mogliśmy sie pochwalić rezultatami naszej pracy inny, np. naszym rodzicom na "Festiwalu Nauki".

Wszystkie zaplanowane zadania przebiegały zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Nic nie musieliśmy zmieniać. Udało się !

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Byłam mentorem naszego przedsięwzięcia, ale też czułam sę jego częścią. Uczniowie realizowali projekt nie tylko przy moim wsparciu, ale też włożonej namacalnie pracy. Nie ukrywam, iż niektótre zadania planowaliśmy i wykonywaliśmy wspólnie.  chęcią angażowałam się w pojektową pracę moich uczniów. Pomagałam w przygotowaniach pokazu,. razem z uczniami przygotowywaliśmy razem  dekoracji, pomagałam uczniom w selekcjonowaniu materiałów do opracowań. Wspólnie redogowaliśmy pytania do ankiety i wywiadów rodzinnych.

Jeśli oczywiści okazywało się, że potrzebna była pomoc lub rada innych nauczycieli, to umawiałam uczniów z moimi koleżankami i kolegami z pracy. Bardzo przydatne okazały się merytoryczne porady pani pedagog, techniczne zaś szkolnego informatyka.

A poza tym  motywowałam  uczniów do działania w określonym czasowo termiinie. Krótko mówiąc, aby praca była wykonana solidnie i na czas. Cieszyłam się z ich małych sukcesów. Cały cas czułam, że jest to nasz projekt !

3) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Moi uczniowie posiadają już bardzo duże umiejętności w zakresie technik komputerowych. Ale raealizacja prokektu jescze bardziej podniosła ich kwalifikacje w tym zakresie.  Starałam się, aby podczas realizacji projektu uczniowie wzbogacili się o nowe wiadomości i praktyczne umiejętności informatyczne. Uczniowie pacowali z tablicą interaktywną, wykonywali preentacje za pomocą róznorodnych programów komputerowyc, , poszukiwali materiałow w Internrcie, wykorzystywli dyktafony nagrywając wywiady z członkami swoich rodzin, obsługiwali pendrivy, drukarki, skanery. Duże postępy projektowicze poczyniki w zakresie obróbki zdjęć. Oczywiście korzystali z aparatów cyfrowych i aparatów telefonicznych, wykonując zdjęcia do prezentacji, które następnie podlegały róznym przeróbkom.

Nie ukrywam, że uczyliśmy się wzajemnie. Wrto zaufać młodym ludziom i dać im możliwość swobodnego działania - ja też podpatrzyłam u nich parę młodzieżowych - informatycznych nowinek.

4) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Publiczna prezentacja projektu odbyła się w czasie trwania" Festiwalu Nauki". Podczas kwietniowych spotkań z rodzicami uczniowie klasy VI a zaprezentowali rezultaty swojej pracy. 

5) Jak przebiegała prezentacja projektu? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Pezentacja projektu odbyła się w bardzo miłej atmosferze. Projektowicze przygotowali dla swoich rodziców aromatyczną kawę i słodki poczęstunek.

Uczniowie pokazali rodzicom indywidualne prezentacje multimedialne na temat swojego wymarzonego zawodu przyszłości. Zaprezentowali też wyniki swoich badań - ankiet i ujawnili ciekawe wątki z wywiadów ze swoimi rodzicami. Spotkanie pełne było wzruszeń, bo to przecież przyszłość, zadowolenie i kariera dzieci jest najwyższym dobrem rodziców. Po prezentacji wytrzorzyła się, niepanowana wcześnie, debata na temat przyszłosci dzieci ... To był bardzo konstruktywny i pouczający czas.

6) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Uczniowie wykorzystywali tlaptopy, ablicę interaktywną, pamięci zewnętrzne, drukarki, skanery, komórki, dyktafony, apararaty fotograficzne. Korzystali z wielu programów mulimedialnych. 

7) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Właśiwie każdy etap projektu podsumowliśmy na bieżąco. Całościowo projekt podsumowaliśmy  w kwietniu, podczas zajęć z wychowawcą. Dokonaliśmy autorefleksji. Uczniowie byli najbardziej zadowoleni z  chwil spędzonych ze swoimu bliskimi podczas wywiadów oraz z pozyskanych informacji. Wielu rzeczy nie wiedzieli wcześniej o swoich rodzicach. Dziś chcą iść w ich ślady.  Projekt też pozwolił niezdecydowanym  podjąć decyzję co do wyboru profilu szkoły i przyszłego zawodu, innych upewnił w trafnym wyborze. Czas podjąć życiową drogę !

8) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z realizacji zadania i ze wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie? Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Cieszę się, że tak trafnie wybraliśmy wspólnie temat naszego projektu. To był strzał w dziesiątkę. Temat na czasie. Przyjemne z pożytecznym. Realizacja i rezultaty projektu otworzyły uczniom oczy na to, co może czekać ich w przszłości. Dziś szkoła a jutro praca.

 To była dla nie przyjemność uczstniczyć w tym projekcie.

 

9) Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją prezentacji projektu (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem). Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.

www.sp8opole.pl