Nagrywanie teledysku - oto jest wyzwanie!!! (Uczymy innych - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Lidia Dereszkiewicz

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  14.03.2016

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Do realizacji zadania zgłosiło się 8 uczniów z klasy VI. Byli to ochotnicy.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami zajęć była klasa III.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

Do najważniejszych celów zaliczam:

- nauka piosenki pt."Reiseziele",

- rozwijanie umiejętności  rozumienia ze słuchu,
- rozszerzenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem,

- zapoznaniem z techniką tworzenia teledysku do wybranej piosenki.

4) Jak uczniowie przygotowywali się do poprowadzenia zajęć?

Uczniowie najpierw gromadzili rekwizyty, a następnie  wspólnie przygotowywaliśmy dekoracje. Sceneria teledysku wykonana została po lekcjach i zajęła mnóstwo czasu. Do tego celu wykorzystana została sala gimnastyczna.

Następnie ustaliliśmy podstawowe zasady poruszania się podczas nagrania. Nastąpił przydział ról, według umiejętności językowych oraz "aktorskich". Następnie wybrana została solistka (Kinga) oraz chórek(pozostałe 7 osób). Kolejnym krokiem była nauka tekstu na pamięć.

Do pomocy w nagrywaniu teledysku poproszony został p. informatyk, który obsługiwał kamerę.

Nagrywanie teledysku wymagało  dużo czasu i cierpliwości, gdyż zdarzały się pomyłki i trzeba było zaczynać wszystko  od początku. Szóstoklasiści nie poddawali się i wykazali dużo cierpliwości w dążeniu do celu.

 

 

5) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Przedstawiam tekst piosenki, która została przedstawiona w teledysku:

Reiseziele

Es gibt schöne Reiseziele
An die Ostsee reisen viele
Sie trinken dort Eiskaffee
Liegen am Strand, oh je
Stundenlang, stun-den-lang

Es gibt schöne Reiseziele
An den Bodensee reisen viele
Sie essen gern Fischfilet
Und segeln fröhlich, oh je
Stundenlang, stun-den-lang

Es gibt schöne Reiseziele
In die Alpen reisen viele
Sie trinken viel Milchkaffee
Besteigen Gipfel, oh je
Stundenlang, stun-den-lang

Es gibt schöne Reiseziele
Ins Gebirge reisen viele
Sie trinken gern Schokokaffee
Bewundern Berge, oh je
Stundenlang, stun-den-lang

Es gibt schöne Reiseziele
Und ins Ausland reisen viele
Sie essen Eis im Café
Sonnen sich ruhig, oh je
Stundenlang, stun-den-lang

6) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Uczniowie korzystali z:

- tablicy interaktywnej,

- stron internetowych Wydawnictwa Szkolnego PWN,

- kamery,

- dyktafonu,

- projektora,

- słownika niemiecko - polskiego,

oraz następujących linków i stron internetowych:

- http://www.dobreprogramy.pl/EuroPlus-Niemiecki-dla-dzieci-Nicole-und-Thomas,Program,Windows,12682.html,

- http://www.learningchocolate.com/,

- http://www.dobreprogramy.pl/SuperMemo,Program,Windows,12075.html,

- http://www.vocaroo.com/,

- http://www.voki.com/,

7) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

1. Powitanie i zapoznanie trzeciklasistów z celami lekcji.

2. Przedstawienie oraz nagrywanie teledysku pt. "Reiseziele".

3. Ćwiczenia komunikacyjne z wykorzystaniem kamery (nagrywanie i odtwarzanie scenek), użycie słpownictwa związanego z podróżowaniem.

4. Zabawy w odgrywanie ról (w podróży) - wykorzystanie dekoracji,  walizek, drogowskazów itp.

5. Powtarzanie chórem i indywidualnie trudniejszych zwrotów.

6. Odtwarzanie filmików oraz teledysku.

7.Podsumowanie zajęć, wymiana spostrzeżeń oraz poglądów.

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Rezultaty tych zajęć zostały nagrane kamerą i później odtworzone. Wszystko zostało omówione i podsumowane po zakończeniu lekcji.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby zrealizować podobną lekcję?]

Zajęcia były atrakcyjne dla obu klas. Przebiegły w miłej atmosferze - nauki połączonej z zabawą. Dzieci odsłoniły swoje talenty (zarówno reżyserskie, jak i aktorskie). Nie zauważyły nawet, że poprzez zabawę opanowały dużo niemieckojęzycznych zwrotów, które później podśpiewywały na przerwach. Myślę, że warto  podjąć trud tworzenia pracochłonnych dekoracji, by  wyzwolić w uczniach pomysłowość i kreatywność.

 

10) Opisz, którą lekcję i w jaki sposób zaprezentują uczniowie podczas szkolnego Festiwalu 2.0.

Teledysk "Reiseziele" został odtworzony podczas Szkolnego Fesatiwalu Szkoły z klasą, który odbył się pod koniec czerwca.