Dziennik dostępny wszędzie - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Jolanta Rudka

 • Szkoła:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Szkoła z e-dziennikiem

 • Dodano:

  20.06.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Wybrałam kategorię: "Szkoła z e-dziennikiem". 

1. Konsultacje dla nauczycieli w zakresie korzystania z e-dziennika dobywały się na bieżąco.

2. Konsultacje dla rodziców korzystania z e-dziennika odbywały się najczęściej w czasie wywiadówek lub comiesięcznych konsultacji. 

3. Monitorowanie na bieżąco zapisów w e-dzienniku dotyczących zajęć obowiązkowych jak i zajęć dodatkowych wykonywał wicedyrektor.

4. Rozbudowana została sieć komputerowa. 

5. W dostępie do e-dziennika dla uczniów i rodziców na bieżąco.

6. Dostęp do e-dziennika dla intendentki nie został zrealizowany.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Właściwie udało się zrealizować wszystkie zamierzenia.

 

Konsultacje dla nauczycieli w zakresie korzystania z e-dziennika dobywały się na bieżąco. Najczęściej nauczyciele zasięgali rady innego nauczyciela uczącego w tej samej klasie. W sprawach wykorzystywanych sporadycznie kontaktowali się z jednym z dwóch administratorów e-dziennika. Czasami zdarzało się, że to uczniowie byli nauczycielami nauczycieli. Najwięcej konsultacji odbywało się pod koniec roku w czasie wypełniania arkuszy i świadectw. Cieszy mnie, że wielu nauczycieli, którzy często mówili, że aplikacje komputerowe sprawiają im trudności w pracy z e-dziennikiem zobaczyli, że małymi krokami się można wiele rzeczy nauczyć.

 

Konsultacje dla rodziców korzystania z e-dziennika odbywały się najczęściej w czasie wywiadówek lub comiesięcznych konsultacji. O pomoc najczęściej prosili rodzicie uczniów młodszych gdyż starsi uczniowie bardzo często byli nauczycielami rodziców. Kilkoro rodziców poprosiło o pomoc w założeniu poczty elektronicznej aby mogli korzystać z e-dziennika. Większość rodziców korzysta z dziennika elektronicznego choćby tylko po to aby sprawdzić oceny dziecka.

 

Monitorowanie na bieżąco zapisów w e-dzienniku dotyczących zajęć obowiązkowych jak i zajęć dodatkowych wykonywał wicedyrektor. E-dziennik był dla nas bardzo dużym ułatwieniem bo w czasie roku szkolnego zmienił się wicedyrektor i dużo łatwiej było mu wdrażać się do pracy z użyciem dziennika elektronicznego.

 

Rozbudowana została sieć komputerowa. Do tej pory w większości szkoły działała sieć bezprzewodowa, która była bardzo stratna. Z pozyskanych funduszy udało się połączyć siecią kablową 13 z 17 pomieszczeń w szkole, w których wykorzystywany jest e-dziennik. Sieć wi-fi jest nadal wykorzystywana np. do lekcji z tabletami czy smartfonami. Dzięki rozbudowie można korzystać zarówno z e-dziennika w komputerze jak i z aplikacji mobilnej. Jest to rzecz, która najbardzie mnie cieszy bo nauczyciele często narzekali, że nie mogą na bieżąco doknywać zapisów w e-dzienniku z powodu przerywającego sie połączenia internetowego.

 

W dostępie do e-dziennika dla uczniów i rodziców służyła biblioteka szkolna a także, czego nie braliśmy pod uwagę, zaprzyjaźniona filia biblioteki powiatowej. Sporadycznie rodzice i uczniowie zwracali się do nauczycieli o możliwość dostępu do e-dziennika. 

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Nie udało się zrealizować dostępu do frekwencji dla intendentki. Dopiero pod koniec roku szkolnego rozmowa z intendentką uświadomiła mi, że to zamierzenie nam umknęło. Jest to rzecz, która bardzo by jej ułatwiła pracę bo nie musiałaby konsultować nieobecności z wychowawcami. 

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

W drugim półroczu udało się osiągnąć w szkole bezproblemowy dostęp do e-dziennika w czasie wszystkich zajęć. Jak wynika z obserwacji wicedyrektora w drugim semestrze zwiększyła się systematyczność zapisów w dzienniku.

Przeszło połowa nauczycieli w ankiecie stwierdziła, że dzięki dziennikowi elektronicznemu poprawiły się ich kontakty z rodzicami uczniów. Pozostali nauczyciele nie widzą zmian. Nie pogorszyły się kontakty na linii nauczyciel – rodzic czego obawialiśmy się na początku wprowadzania e-dziennika. Nauczyciele zgodnie twierdzą, ze e-dziennik nie zastąpi osobistych kontaktów z rodzicami. Jak wynika z rozmów z nauczycielami, głównie wychowawcy, widzą, że w czasie wywiadówek rodzice nie czekają już na kartki z ocenami co pozwoliło się skupić na bieżących potrzebach uczniów czy planowaniu wydarzeń klasowych. Wielu rodziców na bieżąco monitoruje osiągnięcia uczniów.

W ankiecie wszyscy nauczyciele stwierdzili, że e-dziennik jest pomocny w pracy nauczyciela. „Dziennik ułatwił mi pracę, czasem trudno było wpisać oceny w dzienniku papierowym, w czasie lekcji, a później nie zawsze był do niego dostęp, teraz mogę oceny wpisać w domu, zaraz jak poprawię prace uczniów, kartkówki, czy zadania.” „Pomógł usystematyzować pracę, ulepszył organizację pracy-zastępstwa, drukowanie świadectw, arkuszy, pozwala oszczędzić czas.”, „Dziennik obniżył mi poziom stresu związanego z pisaniem ocen. W skali 0-10, aktualny poziom stresu: 2. Wcześniejsze programy dawały mi poziom w granicy 9. Ponadto mogę wypełniać dziennik w domu, mogę kopiować oceny opisowe co przyspiesza pracę. Nie wyobrażam sobie powrotu do dzienników papierowych.”

Potwierdzeniem, że udało się nam osiągnąć zamierzone cele był czas gdy różne klasy w różnych terminach jeździły na wycieczki co jeszcze zbiegło się z nieobecnością kilku nauczycieli. Zastępstw i przeniesień było mnóstwo. Uczniowie mieli w tym czasie sprawdzać w e-dzienniku jakie zmiany ich czekają w dniu następnym. Nie było ucznia, który przyszedłby do szkoły nieprzygotowany do zajęć z powodu niedostępności informacji jak wygląda jego plan.

Problemem okazało sie prowadzenie dziennika przez logopedę ale to nie jest możliwe bez zmian programistycznych, na które nie mamy wpływu. 

Nie udało się osiągnąć poprawy komunikacji na linii nauczyciele-dyrekcja-sekretariat. Jest to obszar wymagający ciągłej pracy wszystkich pracowników.

 

 

 

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

W następnym roku szkolnycm chialabym popracować nad zwiększeniem udzielania odpowiedzi na wysyłane za pomocą e-dziennika wiadomości zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli i uczniów. Usprawniło by to obieg informacji w szkole.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Będziemy starali się odkrywać nowe możliwości e-dziennika i starać się je wprowadzać. Chciałbym aby dzięki informacjom, które są zbierane za jego pomocą zmniejszyła sie biurokracja w naszej placówce.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Wszyscy są zadowoleni z e-dziennika w szkole.