Podziel się! (Szkolny Festiwal 2.0)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Karolina Zioło

 • Szkoła:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  16.06.2016

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Prace nad festiwalem w tym roku ze względu na moje zwolnie lekarskie odbywały sie telefonicznie. Okazało się, że moja nieobecność bardzo dobrze wpynęła na organizację bo inni uczestnicy projektu poczuli się odpowiedzialni za "swój" kawałek przygotowań. Po rozmowach postanowiliśmy, że nauczyciele i uczniowie podzielą się tym co wypracowali w tym rolu w ramach metod uczenia i uczenia się.

2) Opisz organizację festiwalu: gdzie i kiedy się odbył? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?

Festiwal w tym roku było osobną imprezą i odbył się 22 czerwca na trzech godzinach lekcyjnych. Brali w nim udział nauczyciele i uczniowie klas 4-6 oraz wicedyrektor.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić zdjęcia z wydarzenia.

Przebieg wydarzenia rejestrował uczeń klasy szóstej oraz nauczycielka przyrody. Nauczona doświadczeniem z poprzedniego wydarzenia wolałam mieć większy zbiór zdjęć w zapasie. 

Film

Opis na blogu 5a

Opis na blogu 5b

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg: kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?

1. Przywitane: na początku uczniowie usiedlli rocznikami w półokręgu na naszym szkolnym korytarzu. Po powitaniu na III Szkolnym Festiwalu i wyjaśnieniu jego celu poprosiłam uczniów z poszczególnych roczników o odliczenie do dwoch co spowodowało, że powstały grupy mieszane  o mniej więcej równej ilości uczniów. Każda grupa otrzymała numer i została skierowana w miejsce, gdzie miała uczestniczyć w jednym z zajęć.

 Harmonogram

kl. 4 gr 1

kl. 4 gr 2

kl. 5 gr 1

kl. 5 gr 2

kl. 6 gr 1

kl. 6 gr2

Opowiedz mi...

Dyktando? Biegiem!

Matematyczne podróże

Trójkąty i dooble

Papierowa wieża

Człowiek i cała reszta

Dyktando? Biegiem!

Opowiedz mi...

Trójkąty i dooble

Człowiek i cała reszta

Matematyczne podróże

Papierowa wieża

Trójkąty i dooble

Człowiek i cała reszta

Papierowa wieża

Matematyczne podróże

Pocztówka

Dyktando? Biegiem!

 

 

2 Zajęcia:

"Opowiedz mi..." to zajęcia prowadzone przez uczennice klasy piątej dla uczniów klasy czwartej. Uczniowie klasy czwartej w programie Storybird tworzyli krótką książeczkę, w której opisana była jedna postać wybrana z całej gany ilustracji. Cała trudność polegała na tym, że opis trzeba było zrobić w języku angielskim. Była to lekcja jaką uczniowie klasy piątej sami przepracowali na języku angielskim w ramach programu Szkoła z klasą.

"Trójkaty i dooble", "Człowie i cała reszta" to zajęcia z języka angielskiego, na których wykorzystywane byly różnorodne techniki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa z wybranego zakresu, np. uczniowie losowali nazwy ubrań po angielsku i musieli je potem narysować na konturach człowieka narysowanych na dużej płachcie papieru. Innym zadaniem było ułożenie dużego trójkąta, z małych trójkątów, które miały na każdym boku zapisane słowo po polsku lub angielsku. Dopasowywanie odbywa się podobnie jak przy układaniu domina. 

"Dyktando? Biegiem!" to zajęcia z języka polskiego gdzie uczniowie pisali biegane dyktando oraz tworzyli kalambury związane z mitologią i przysłowiami.

"Matematyczne podróże" to zajęcia prowadzone przez uczniów klasy 6b, które są wynikiem pracy metodą projektu. Uczniowie wykorzystując TIK przygotowywali wersje własne wycieczki w wybrane miejsce a na tej bazie tworzyli zadania, które mieli obliczyć koledzy i koleżanki. Wykorzystywane były takie narzędzia jak Padlt, Kahoot czy LearningApps. Zajecia miały wzięcie bo można było używać tabletów i telefonów komórkowych i wcale się nie czuło, ze to lekcja matematyki.

"Pocztówka" to zajęcia, w których brali udział uczniowie klas szóstych. Mieli pobrać z jakiegoś portalu z darmową grafiką zdjęcie kojarzące się z wakacyjnym wypoczynkiem i potem je ubogacić w jakimś wybranym edytorze grafiki on-line i wysłać z życzeniami do wybranych nauczycieli. W tym zadaniu zwyciężyła aplikacja BeFunky.

"Wieża" zajęcia polegały na zbudowaniu przez poszczególne grupu jak najwyższej stabilnej wieży z papieru bez pomocy kleju,  taśmy, drutu itp. Fascynujące była różnorodność koncepcji. Pomimo wileku grup, żaden pomysł się nie powtórzył. To zadanie okazało się trudne nie ze względu na materiał tylko nieumiejętność "dogadania się" członków zespołu. 

3. Tak jak w kinie – seans wybranych filmów tworzonych przez klasy szóste zakończył nasz Festiwal 2.0. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie bioracy udział w Festiwalu 2.0

5) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

Po raz trzeci szkoła otrzymała tytuł Szkoły Eksperckiej. Większość nauczycieli naszej szkoły pracowało już z uczniami w ramach tego programu i widać pozytywne efekty tego w pracy z uczniami.

6) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

W tym roku najbardziej odczuwaliśmy niedomiar czasu. Pomimo zmniejszenia ilości zadań ciągle byliśmy w tyle z opisami. Uczestniczymy w bardzo wielu rożnych programach i czasem czasu brakuje na opisanie wszystkiego a czasem na zrealizowanie wszystkich podsumowań bo nie chcemy tracić lekcji. 

7) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

W planach było włączenie świetlicy w działania programu, szczególnie w akcje wspierajace rozwój czytelnictwa. Nie wiem jak to się wpasuje w przyszłoroczną formułę programu bo wiem, że ma mieć inne "oblicze". 

8) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość z organizacji Festiwalu – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

W rym roku Festiwal wyszedł nam całkiem sprawnie. Z rozmów z uczniami wiem, że chcieli by uczestniczyć w zajęciach, w których więcej by się działo np. coś wybuchało, jeździło, coś by można nagrać... Myślę, że jeśli będziemy uczestniczyć w Szkole z Klasą w przyszłym roku to trzeba będzie uczniów wciągnąć w przygotowanie stoisk z eksperymentami bo one mają największe wzięcie.