Kto jest w sieci, ten istnieje. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Maria Czerwińska

 • Szkoła:

  Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy - Gimnazjum

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Szkoła w sieci

 • Dodano:

  19.05.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Kategoria realizowanego zadania to „Szkoła w sieci”. 
W odniesieniu do harmonogramu przebieg realizacji zadań wyglądał następująco:
Działanie 1. i 7.: Dopracowanie  strony internetowej w zakresie wizualizacji. Prowadzenie ankiet i sondaży na temat zmian szkolnej strony internetowej
Najpierw zaczęliśmy od przeprowadzenia ankiet online wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat naszej strony, po to, żeby przekonać się, jak nasza strona jest odbierana przez odwiedzających ją i czy mają oni w ogóle jakiekolwiek oczekiwania i propozycje co do  modyfikacji strony. Ankieta dostępna była (i nadal jest) w serwisie interankiety.pl pod adresem https://goo.gl/9PTcWS Po przeanalizowaniu wyników ankiety (w załączeniu) otrzymaliśmy informację zwrotną, która nas trochę zaskoczyła, a mianowicie odbiorcy strony nie zgłosili potrzeby jakichkolwiek zmian, a to, co im proponujemy na stronie, jest w pełni akceptowane i cieszy się dużą popularnością. Z drugiej strony odebraliśmy to jako pochlebną opinię i fakt, że trafiamy w gusta naszych odbiorców. Na jedną propozycję zmiany zwróciliśmy szczególną uwagę: „krótsze artykuły”, co zinterpretowaliśmy jako potrzebę krótkiego, szybkiego i natychmiastowego przekazu, a przecież w taki sposób funkcjonuje  facebook, więc poszliśmy w kierunku faceboook’a. Powstał profil biblioteki szkolnej https://www.facebook.com/bibliotekazsgnedza/?fref=ts , zaktualizowany został fanpage szkolny https://web.facebook.com/zsgnedza/?ref=bookmarks oraz została założona „tajna” grupa na FB dla nauczycieli naszej szkoły. Zatem, jak widać, działanie zostało zmodyfikowane i mamy nadzieję, że z korzyścią dla użytkowników.
Działanie 2.: Wprowadzenie podstron przedmiotowych z zasobami w postaci linków.
Mimo braku takiej propozycji w ankiecie została wprowadzona w menu głównym kategoria: „Strefa nauczyciela” – tu właśnie pojawiły się odniesienia do poszczególnych przedmiotów i przekierowania na godne uwagi blogi przedmiotowe nauczycieli z całej Polski. Ponadto zostały przygotowane dla nauczycieli zestawy linków ujętych w formie dokumentów udostępnionych na dysku Google, których bieżąca modyfikacja jest dla nauczycieli od razu dostępna:

 • Interesujące i inspirujące blogi nauczycieli
 • przydatne narzędzi TIK

Działanie 3.: Aktualizowanie informacji na stronie internetowej oraz na fanpage’u  szkoły.
W tym zakresie wnioski wyciągnęliśmy już w ramach pierwszego działania i oczywiste było, że trzeba na bieżąco relacjonować, co dzieje się w szkole i poza nią, zwłaszcza gdy dotyczy naszych uczniów. Ja starłam się na bieżąco aktualizować, czyli umieszczać wpisy na fanpage’u szkoły  oraz w grupie dla nauczycieli, natomiast pani bibliotekarka prowadziła fanpage biblioteki szkolnej a administrator stronę internetową.
Działanie 4.: Uruchomienie forum na stronie internetowej.
Niestety nie podjęliśmy próby uruchomienia forum na szkolnej stronie z uwagi na wyniki ankiety (13% za, 87% przeciw uruchomieniu) i chyba po części z obawy przed nieopanowaniem ewentualnego „hejtu”, który mógłby na takim forum zaistnieć. Po części utwierdził nas w tym postanowieniu brak jakichkolwiek komentarzy na fanpage’u szkolnym, pod postami – oby nie było to powodem tego, że zamieszczaliśmy tylko pozytywne informacje, które zazwyczaj nie bywają (niestety) okazją do rozwijania dialogu.
Działanie 5.: Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu z zakresu TIK prowadzonym przez moderatorkę programu „Cyfrowa Szkoła” oraz po raz  kolejny uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obsługi dziennika elektronicznego (dopiero w tym roku prowadzimy tylko dziennik elektroniczny, więc warto było przygotować się do tego zadania właściwie, a najwięcej problemów pojawia się zawsze w trakcie działania, więc szkoleń z tego zakresu było kilka). Ponadto nauczyciele uczestniczyli w licznych webinariach oraz e-konferencjach (każdy udział jest potwierdzony zaświadczeniem) o różnej tematyce: ocenianie kształtujące, OK zeszyt, myślenie wizualne oraz wiele innych.
Działanie 6.: Zorganizowanie cyklu spotkań z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Udało nam się zorganizować w okresie kwiecień – czerwiec 10 spotkań ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy bardzo aktywnie i licznie uczestniczyli w zajęciach i chłonęli wiedzę jak „gąbka”. Spotkania prowadzone były przez czterech nauczycieli, którzy prowadzili szkolenia w ustalonych przez siebie zakresach, które krótko można nazwać: Word, obróbka zdjęć, prezentacje, usługi Google. 

 

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Udało nam się zrealizować zdecydowaną większość zaplanowanych działań, spośród których godnymi wyróżnienia są:

 • Uruchomienie dodatkowego profilu na facebook’u dla biblioteki;
 • Zaktualizowanie fanpage’a szkoły;
 • Zwiększenie liczby członków grupy na FB „Nauczyciele ZSG w Nędzy” z 11 do 21;
 • Ogromna wdzięczność słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zdobytą wiedzę na szkoleniach prowadzonych przez szkołę.

Najbardziej w tych działaniach cieszy fakt, że nauczyciele swobodnie korzystają z nowoczesnych technologii, pracują z dokumentami na dysku Google, tworzą już swoje materiały w sieci, a przede wszystkim świadomie korzystają z praw autorskich, wiedzą, gdzie znaleźć zdjęcia, czy muzykę na licencji CC i przekazują to uczniom.  Ponadto przełamali się do zakładania swojego profilu na FB, bo do tej pory krytykowali coś, o czym nie mieli pojęcia i powtarzali niesprawdzone mity na temat FB. Teraz zrozumieli, że FB ma także wymiar edukacyjny, a to, ile z  profilu dowiedzą się o nich inni, zależy tylko od właściciela tego profilu.
Jednak „wisienką na torcie” jest chyba nie do opisania radość słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z każdej najdrobniejszej opanowanej umiejętności – dla przykładu kiedy dowiedzieli się, że do ustawienia napisu na środku strony nie trzeba klikać ileś razy spacją, tylko wystarczy uruchomić funkcję wyśrodkuj, ich wdzięczność za pokazanie tej „sztuczki” była przeogromna i podziękowaniom nie było końca – polecam pracę  z takimi słuchaczami, bo ma się niesamowitą satysfakcję z wykonywanej pracy.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Trudno mi określić, co można było zrobić inaczej, bo z wielu działań jesteśmy zadowoleni, mimo że zostały one częściowo zmodyfikowane. Może przyszłościowo należałoby przygotować uczniów do korzystania z forum, gdyby takowe miało się pojawić. Ponieważ w mediach społecznościowych najlepiej sprzedają się wiadomości sensacyjne, a co za tym idzie negatywne i pełne nienawiści komentarze, więc warto byłoby przeprowadzić kampanię pt. „Przeciwko mowie nienawiści”. W ramach przestróg dla naśladowców ujęłabym zasadę „kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje”, tzn. warto być elastycznym w swoich planach i nie bać się zmian, które oczywiście mogą przynieść stratę, ale mogą też przynieść ogromne zyski w postaci konstruktywnych refleksji, nowych umiejętności, czy nowego doświadczenia.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Cel 1.: Rozwijanie istniejącej strony internetowej szkoły z równoległym przenoszeniem informacji na niej zamieszczanych na fanpage’u szkoły – cel został osiągnięty, wpisy na fanpage’u i  szkolnej stronie były systematycznie i na bieżąco umieszczane, niejednokrotnie administrator nie nadążał publikować nadsyłanych relacji.
Cel 2.: Wdrażanie uczniów do przygotowywania materiałów na szkolną stronę lub fanpage’a szkoły, przy jednoczesnym kształtowaniu aktywnej i odpowiedzialnej postawy oraz rozwijaniu kompetencji językowych – cel został osiągnięty, uczniowie przygotowywali relacje z wydarzeń szkolnych, które przekazywali nauczycielom, a ci wskazywali im sugestie co do korekty (o ile taka była konieczna) oraz przygotowywali wpisy na bloga prowadzonego w ramach programu.
Cel 3.: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się TIK-iem poprzez udział w kursach e-learningowych lub udział w szkoleniach z tego zakresu – cel został osiągnięty, wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach przewidzianych dla grona pedagogicznego, a chętni skorzystali z kursów e-learningowych, webinarów, czy e-konferencji.

Cel 4.: Promowanie w środowisku lokalnym miejsc w sieci, w których można znaleźć informacje o szkole – cel został osiągnięty, na bieżąco każde wydarzenie z życia szkoły, czy sukces ucznia był natychmiast opisywany na szkolnej  stronie lub/i fanpage’u oraz przesyłany do osoby odpowiedzialnej w gminie za public relation, a od niej do lokalnych mediów. Niejednokrotnie kolejność była odwrotna: najpierw wpis znajdował się w lokalnych mediach, a my udostępnialiśmy go na fanpage’u szkoły lub podawaliśmy link do niego na szkolnej stronie.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym miniony rok szkolny, przedstawimy (tzn. ja i osoby uczestniczące w programie) efekty naszych działań w programie w kontekście planów i poprosimy o propozycje wykorzystania w przyszłości tego, co już osiągnęliśmy. Poprosimy także o informację zwrotną na temat tego, jak postrzegany jest udział szkoły w programie i czy warto przystąpić czwarty raz z rzędu do tego samego programu, czy spróbować swoich sił w innym programie. Ponadto jeszcze bardziej będę zachęcać nauczycieli do korzystania ze szkoleń online i korzystania z facebook’a, a w przyszłości kusi mnie spróbowanie prowadzenia konferencji online, bądź webinaru.  

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uzyskany efekt już przełożył się na zadania zaplanowane na przyszły rok szkolny, a mianowicie nauczyciele świetlicy zgłosili szkołę do programu „Mega Misja” i otrzymali akceptację wniosku, więc od września wprowadzamy intensywnie TIK do świetlicy. Ponadto dwoje nauczycieli złożyło wniosek o innowację w ramach „Pilotażowego wdrożenia programowania do edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” dla klas I – III SP „Programujesz Ty – programuję ja” oraz dla klas IV – VI „Programowanie w języku C++”.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Osoby zaangażowane w realizację zadania oceniają ją bardzo wysoko, są zadowoleni z zaangażowania uczniów i dumni z faktu, że nasza szkoła kolejny raz (trzeci z rzędu) została zakwalifikowana do Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, który w tym roku nosił nazwę Festiwal Otwartej Edukacji. Miałam okazję być na festiwalu z naszą drużyną i odczuwałam niesamowitą dumę, kiedy nasze uczennice swoim opowiadaniem o projekcie wzbudzały zachwyt i zainteresowanie ekspertów. Ponadto z uwagi na fakt, że nasza szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim, więc wieści bardzo szybko się rozchodzą i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli czasami szybsi niż FB, zatem krótko po ich każdym szkoleniu zbieraliśmy informacje zwrotne na temat ich zadowolenia.
Mam nadzieję, że uczniowie też dostrzegają pozytywne zmiany, jakie zaszły u nauczycieli w posługiwaniu się TIK-iem, a my coraz bardziej rozumiemy pokolenie Y, czy właściwie już generację Z.