FESTIWAL SZKOŁY 2.0 (Szkolny Festiwal 2.0)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Barbara Polak-Mikunda

 • Szkoła:

  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  01.06.2016

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Zespół nauczycieli uczestniczący w realizacji zadań Szkoła z klasą2.0 spotkałsiępo swoich lekcjach i omówił pomysły na realizację Festiwalu. Festiwal został zaplanowany w czasie Święta Szkoły 3 czerwca. Ponieważ  Festiwal 2.0 miał być częścią Święta Szkoły, dlatego prace nad nim przebiegały w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie tego święta. Polegały na ustaleniu harmonogramu tego dnia, przydzieleniu miejsc na prezentację dla poszczególnych zespołów oraz ustaleniu grup uczniów, którzy będąbraćw nim udział.

Nie pokusiliśmy się o zaproszenie osób z zewnątrz.

Na tym spotkaniu rozdzieliliśmy także między siebie pracę, odpowiedzialność  i koordynację działań.

2) Opisz organizację festiwalu: gdzie i kiedy się odbył? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?

Festiwal zostałzaplanowany w czasie Święta Szkoły 3 czerwca. 

Tegoroczny Festiwal 2.0 zgodnie z kilkuletnią tradycją był częścią corocznego święta szkoły, które upływa pod hasłem Dnia Wolności ze względu na rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989r.Odbył się w dniu 3 czerwca.

Jak co roku impreza składa sięz wielu małych wydarzeń. Były nimi m.in. prezentacje projektów uczniowskich ze Szkoły z Klasą 2.0 i nie tylko. W tym dniu nasi uczniowie zdobywali wiedzę w sposób nie konwencjonalny. Mieliśmy zaplanowane różne wyjścia : na warsztaty, lekcje muzealne oraz wykłady na wyższych uczelniach współpracujących z naszym liceum.

Część uczniów uczestniczyła w grze miejskiej i w atrakcyjnych lekcjach w szkole. Dlatego nie pokusiliśmy się na zaproszenie osób z zewnątrz. Ten dzień był

bardzo trudny  pod względem logistycznym.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić zdjęcia z wydarzenia.

Ze względu na duże rozproszenie zajęć nie wszystko było rejestrowane. Ci, którzy mieli aparaty (choćby w komórkach), zrobili kilka zdjęć poszczególnych wydarzeń.

 

 

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg: kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?

W poszczególnych salach grupy projektowe zaprezentowały wyniki swoich prac, zaprezentowano:

1/  Kuchnia hiszpańska w polskiej szkole ( Odwrócona lekcja - z degustacją).

 

2/Wodny świat pierwotniaków ( odkrywamy, eksperymentujemy, dociekamy ). Dodatkowo w trakcie festiwalu zaprezentowano krótką prezentację multimedialną, w której uczniowie - przede wszystkim za pomocą dołączonego swojego komentarza - przedstawiali bezpośrednie odczucia związane z uczestnictwem w tym przedsięwzięciu.

 

3/Dlaczego opowieść Cervantesa o Don Kichocie należy do literackich bestsellerów wszech czasów? (Odwrócona lekcja) - uczniowie przygotowali prezentację multimedialnąw dowcipny sposób pokazującą realizowane przez nich style i strategie uczenia się. 

 

4/ Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w III Rzeczypospolitej (Uczymy innych)

Do publicznej prezentacji wybrali dwie grupy, które najlepiej zaprezentowały siępodczas prowadzonych lekcji. Przygotowały one następujące zagadnienia: prawa i wolności człowieka i obywatela w III RP oraz zasady powoływania i uprawnienia organów władzy ustawodawczej w III RP. Obie grupy przedstawiły przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne uczniom XI LO.

5/Future time clauses. Wyrażanie przyszłości za pomocą zdań warunkowych (Uczymy innych). 

6/"Nie ma barier nie do przejścia”- uczymy innych- Lekcja miała formę"forum uczniowskiego". Młodzież relacjonowała wydarzenia związane z realizacją tego zadania.

7/ Media - realna szansa, czy zagrożenie? – debata.

 

Poszczególne prezentacje były skierowane do uczniów XI LO wybranych zazwyczaj zgodnie z profilami ich klas. Uczniowie reagowali różnie. Czasami prezentacje wymagały głównie wysłuchania i wtedy były tylko brawa na koniec, a czasami wymagały udziału publiczności i wtedy czynnie w nich uczestniczyli. Wszystkim bardzo się podobało.

Oprócz tego uczniowie, którzy brali udziałw odwróconych lekcjach, opowiadali, jak przygotowywali się do zajęć i dzielili się swoimi wrażeniami z samej lekcji.

 

 

5) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

I/   W tym roku szkolnym zostały przeprowadzone warsztaty „Cyfrowa szkoła”w ramach Fabryki Przyszłości, prowadzone przez pracownika Uniwersytetu Śląskiego. W tym warsztacie wzięło udział18 nauczycieli. Otrzymali następujące zasoby:

1. Metody pracy grupowej, w ramach których można zastosować narzędzia i materiały cyfrowe:

- "odwrócona klasa" 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn2K-e5h7DU&list=PLUchO7GuOkaBvwitXTjQyk6vXdjImr3dW  

2. Przykładowe bazy wiedzy - materiały dla uczniów:

- http://platformamultimedialna.us.edu.pl/ - materiały dla uczniów gimnazjum z matematyki, przedsiębiorczości, przyrody i doradztwa zawodowego

- https://pl.khanacademy.org - polska Akademia Khana - największy, edukacyjny serwis video.  

- www.ted.com 

3. Wykorzystanie na lekcji

- KAHOOT  - http://nowoczesnenauczanie.pl/narzedzia-2/wideo-tutorial-jak-stworzyc-quiz-w-kahoot/

- quiz w aplikacji PLICKERS www.plickers.com 

www.coggle.it mapy myśli

-  wirtualna tablica - www.padlet.com 

4. Inspirujące materiały edukacyjne dla nauczycieli:

- www.edunews.pl .

- strona projektu www.ldc.edu.pl -  prezentacje, filmy i scenariusze.

 

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu  powstały liczne zasoby własne, które zostały wykorzystane na poszczególnych lekcjach (np. kahoot, coggle.it, odwrócona lekcja).

 

II. Praca na platformach edukacyjnych:

 

Dziennik Synergia- tworzenie e-zasobów (kursy, quizy itd.) w ramach Nauczania –12 nauczycieli.

Tworzenie kursów przedmiotowych na szkolnej platformie Moodle –9 kursów z różnych przedmiotów (np. matematyka, informatyka, fizyka, biologia, j. polski).

Platforma Urzędu Miasta Krakowa –18 kursów z 9 przedmiotów (np. matematyka, geografia, chemia, język hiszpański)

Platforma IT szkoła (it-szkola.edu.pl) –I miejsce w Małopolsce, 16 miejsce w Polsce w roku szkolnym 2015/2016.

III. Praca z aplikacjami: mapa polityczna i fizyczna świata, GeoGebra, LearningApps, Installing.

 

IV. Prowadzenie funpage’u na portalu społecznościowym  Facebook.

 

IV. Utworzenie strony XI LO w Krakowie na portalu Wikipedia.

 

V. Utworzenie i prowadzenie blogów szkolnych:

1. Prowadzony przez klasęo profilu dziennikarsko-medialnym (https://xilokrakow.wordpress.com/),

2. Prowadzony przez bibliotekęszkolną(https://wprawkixilo.wordpress.com/)

 

VI. Lekcje z wykorzystanie e-podręczników i multibooków.

 

VII. eTwinning –projekt "Teens and money" zostałnagrodzony Znakiem Jakości eTwinning (Quality Label). Współpracowaliśmy w tym roku z Francją, Ukrainą, Słowacjąi Turcją.

 

VIII. Tworzenie prezentacji multimedialnych w PowerPoint i Prezi.

 

6) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

Musimy udoskonalić pracę z tabletami ( mamy problem z siecią, z nadzorowaniem trzydziestokilkuosobowych zespołów, z technicznymi aspektami używania tabletów ).

Nie wiem, jak rozwiązać problem wolno działających tabletów czy tabletów, które nie mogą się zalogować lub które w tym samym czasie nie mogą wysłać screenshot.

7) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

Zamierzamy przede wszystkim zachęcić nauczycieli, którzy nie wykorzystująe –zasobów, do pracy z nimi. Chcemy inspirować młodzieżdo tworzenia własnych      

e-zasobów – do tworzenia prezentacji multimedialnych, quizów, mapy myśli itd.

W planie pracy na rok następny zostały ujęte szkolenia „Cyfrowa szkoła”w ramach Fabryki Przyszłości (dla nauczycieli, którzy nie uczestniczyli z warsztatach w tym roku i doskonalące dla pozostałych).

Planujemy warsztaty związane z platformą dziennika Synergia ( wrzesień/październik 2016).

Nadal tworzyć będziemy kursy na platformach edukacyjnych oraz zachęcać uczniów do korzystania z aplikacji. Będziemy prowadzić blogi, pracować z

e-podręcznikami i poszukiwaćnowych rozwiązańw pracy z młodzieżą.

8) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość z organizacji Festiwalu – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

W przyszłym roku postaram się doprowadzić do tego, aby Festiwal 2.0 był odrębną imprezą wtedy większa ilość uczniów mogłaby widzieć efekty prac uczestników projektu. Obawiam się jednak, że to może być trudne do zrealizowania ze względu na bardzo napięte harmonogramy i wiele innych wydarzeń, które mają miejsce w szkole w tym okresie. 

Z drugiej strony jednak taka forma podsumowania całorocznej pracy umożliwia pokazanie wysiłków uczniów, uczy być skutecznym w publicznych prezentacjach, czyli - co jest bardzo ważne - przygotowuje młodzieżdalszej edukacji i pracy.