Uczymy innych II (Uczymy innych - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Marta Margoła

 • Szkoła:

  Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Bohaterów Katynia w Radomsku

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  14.05.2016

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Do realizacji zadania zgłosiła się Marta - uczennica drugiej klasy gimnazjum. Kilka tygodni temu uczniowie naszej szkoły prowadzili zajęcia w grupie czterolatków w ramach projektu "Czytam bo tak." Zajęcia bardzo podobały się zarówno grupie gimnazjalistów jak i przedszkolaków. Marta postanowiła kontynuować tę współpracę i sama zgłosiła się do poprowadzenia kolejnych zajęć w przedszkolu.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami była grupa czterolatków w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Radomsku im. Marii Konopnickiej.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

Cele zajęć:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przyrodą,

- wzbogacenie wiedzy na temat pór roku,

- dobieranie odpowiedniego stroju do danej pory roku,

- rozpoznawanie dźwięków przedstawiających odgłosy przyrody,

- ćwiczenia rozwijające pamięć-uczenie się piosenki,

- ćwiczenia usprawniające motorykę małą-kolorowanie.

4) Jak uczniowie przygotowywali się do poprowadzenia zajęć?

Uczennica czytała przewodniki metodyczne dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, wykorzystała książkę "Odgłosy przyrody" z nagraniami i rysunkami. Przygotowała rebusy dotyczące pór roku. Wykorzystała piosenkę o porach roku. Wykorzystała metodę aktywizującą, polegającą na dobieraniu poszczególnych elementów stroju adekwatnych do konkretnej pory roku. Sama przygotowała kolorowankę dla dzieci. Kilka dni przed lekcją omówiłyśmy przebieg lekcji, zredagowałyśmy scenariusz zajęć. 

5) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dzieć mi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdra żanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fi zycznej dzieci.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

6) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Na zajęciach Marta wykorzystała materiały dźwiękowe. Po zajęciach uczennica klasy pierwszej Julia przygotowała film w programie Animoto, przedstawiający reację z zajęć. Ponadto do zrelacjonowania zajęć przygotowana została prezentacja w programie Prezi.

7) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Zajęcia odbyły się 11 maja 2016r. Na wstępie uczennica przedstawiła się przedszkolakom i wyjasniła, w jakim celu do nich przyszła. dzieci usiadły na dywaniku, a Marta przed nimi wyjaśniła jaki jaest temat spotkania i jakie są jej najważniejsze cele. Dzieci wymieniły pory roku, podały najważniejsze zajwiska towarzyszące porom roku i zaczęły odpowiadać na pytania, zagadki przygotowane przez prowadzącą. Później przedszkolaki usiadły w swoich ławkach. Każde z nich otrzymało trzy ilstracje przedstawiające zjawiska atmosferyczne-wichurę, ulewę i burzę. Następnie Marta włączyła płytę z nagranymi odgłosami przyrody. Dzieci słysząc dany dźwięk, podnosiły odpowiednią kartkę. Po tym zadaniu przedszkolaki wróciły na dywanik. Marta wyjęła różne ubrania, podzieliła dzieci na cztery grupy i wyznaczyła przedstawiciela każdej grupy. Zadanie dzieci było wybieranie takich ubrań, które nosi się w przypisanych porach roku. Po kilku minutach dzieci prezentowały się na przedszkolnym wybiegu. Następnie dzieci bawiły się w "rośliny". Swoim ciałaem przedstawiały proces wzrostu roślin. Następnie każdy otrzymał kolorowankę, na której był narysowany parasol. dzieci pożegnały uczennicę gromkimi brawami.

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Na bieżąco były utrwalane nowe wiadomości poprzez zadawanie pytań. Ponadto wykorzystano tu ustną formę ewaluacji, poprzez zadanie pytania o wrażenia i odczucia zarówno przedszkolaków jak i ich opiekunek. Marta opwiedziała o swoich wrażeniach podczas rozmowy z nauczycielem.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby zrealizować podobną lekcję?]

Dla mnie osobiście jest to jedna z ciekwaszych ścieżek szkoły z klasą. Po pierwsze my-nauczyciele możemy poznać, czego oczekują na lekcjach nasi uczniowie, co im się podoba, a co ich nudzi na zajęciach. Uczniowie natomiast mogą poznać trud tego zawodu, a tym samym stać się bardziej wyrozumiałymi wobec nauczycieli. Młodsi uczniowie mają ogromną frajdę z tego, że nagle ich nauczycielami są ich starsi koledzy. W zespole szkół to bardzo integruje społeczność szkolną. 

10) Opisz, którą lekcję i w jaki sposób zaprezentują uczniowie podczas szkolnego Festiwalu 2.0.

Podczas szkolnego Festiwalu zaprezentuję obie lekcje. Nie chciałabym dokonywać wyboru pomiędzy nimi, ponieważ obie były zupełnie inne. Pierwsza przeprowadzona była wewnątrz szkoły, dotyczyła integracji uczniów naszego zespołu. W drugiej natomiast interesujące było to, ze uczniowie wyszli do dzieci spoza naszego środowiska. Myślę również, że przeprowadzenie zajęć w grupie czterolatków wymaga od uczniów dużego zaangażowania i precyzyjności, dlatego należy prowadzącą również wyróżnić, za to perfekcyjne przygotowanie.