Siatka graniastosłupów podstawą obliczania pola (Odwrócona lekcja - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Andrzej Gredecki

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  opracowanie własne , epodręcznik

 • Dodano:

  12.05.2016

1) Czego dotyczyła lekcja – jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Lekcja to kolejny temat dotyczący figur przestrzennych w klasie V :"Siatki graniastosłupów"- uczniowie rozpoznają już bryły, potrafią narysować ich modele a teraz postarają się odpowiedzieć na pytanie kluczowe :"Jak wygląda bryła, gdy ją rozetniemy wzdłuż kawędzi?" Chciałem aby po lekcji uczniowie potrafili: 

- nazwać graniastosłupy na podstawie ich siatek

- ocenić, czy rysunek przedstawia siatkę graniastosłupa

- dobierać siatkę do modelu graniastosłupa

- narysować siatki graniastosłupów.

2) Jakie materiały przygotowałeś i/lub wybrałeś dla uczniów do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

3) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik].

Podczas lekcji dotyczącej graniastosłupów pokazałem kilka brył . Jednocześnie ukierunkowałem uczniów na myślenie o tym jak takie bryły można zbudować. Kolejnym zadaniem przekazanym uczniom było polecenie zapoznania się z materiałami dodatkowymi z epodręcznika , khanacademy i z youtube. Poprosiłem również aby z tektury uczniowie wycieli prostokąty , kwadraty i trójkąty i przynieśli je do szkoły.

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”.]

Na początku lekcji uczniowie przypominają co to jest graniastosłup oraz definiują pojęcie siatki graniastosłupa (po przygotowaniu się w domu z podanych materiałów nie powinno sprawić im to żadnego problemu). Nauczyciel przyczepia do tablicy siatki sześcianów i prostopadłościanów. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela (jakimi figurami są ściany sześcianu/prostopadłościanu, która z siatek jest siatką sześcianu, czy pozostałe siatki są siatkami prostopadłościanów). Uczniowie tworzą modele brył z prezentowanych siatek. Nauczyciel prezentuje w aplikacji "Klucz do geometrii" siatki graniastosłupów i pyta uczniów, jakimi figurami są ściany boczne i podstawy tych graniastosłupów.  Następnie przechodzimy do rozpoznawania graniastosłupów na podstawie siatek i odwrotnie. Uczniowie rozwiązują interaktywny sprawdzian na stronie https://pl.khanacademy.org/math/geometry/basic-geometry/volume_tutorial/e/nets-of-3d-figures.

5) Zacytuj kilka refleksji/wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

" Fajnie , że już w domu dowiedziałam się jak wyglądają siatki graniastosłupa. Nie miałam problemów z rozwiązaniem ćwiczeń na lekcji" " O wiele ciekawiej jest na lekcji , gdy już mamy wiedzę o tym czego chcemy się nauczyć.", " Wolę takie prace domowe niż rozwiązywanie mnóstwa ćwiczeń"

6) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców? [Podziel się refleksją dotyczącą zastosowania tej formy pracy kolejny raz z uczniami. Czy dostrzegasz jakąś różnicę?]

Zapoznałem się z pozycją pod redakcją prof. S. Dylaka "Strategia kształcenia wyprzedzającego" W opisie metodycznym etapów kształcenia wyprzedzającego moją uwagę zwróciły szczególnie dwa z nich : aktywacja i przetwarzanie. Przytoczę zapisy z wymienionej pozycji książkowej :

Aktywacja :"Na tym etapie zachodzi aktywowanie przez uczniów ich wiedzy potocznej o przedmiotach, zjawiskach, problemach. Uczniowie dokonują reeksji dotyczącej przedmiotu lekcji samodzielnie, jak i przy pomocy nauczyciela (reeksja ukierunkowana przez nauczyciela). Istotą działań uczniów na tym etapie jest aktywowanie posiadanej uprzedniej wiedzy z danej dyscypliny. Nauczyciel pełni tutaj rolę wspierającą, mobilizuje uczniów do kreatywnego myślenia o danym problemie, inspiruje i mobilizuje do indywidual informacji na dany temat z kilku źródeł: własnych przemyśleń i sądów, potocznych opinii, źródeł popularnonaukowych i naukowych."

Przetwarzanie:"Na tym etapie uczniowie wykonują konkretne zadania związane z danym tematem w oparciu o różnorodne materiały dydaktyczne. Uczniowie pracują samodzielnie, w grupach, w porozumieniu między sobą oraz z nauczycielem; dążą do porządkowania i ltrowania zebranego materiału. Na tym etapie chodzi przede wszystkim o posługiwanie się procesami psychologicznymi, takimi jak analiza, synteza, uogólnianie, porównywanie, deniowanie oraz procesami rozumowania uzasadniania: sprawdzanie, dowodzenie, tłumaczenie , wnioskowanie "

To dwa etapy wykonywane przez naszych uczniów w domu . Dwa następne etapy : systematyzacja i ewaluacja i ocenianie to etapy realizowane w klasie podczas lekcji. Wszystkim naśladowcom gorąco polecam opracowanie , do którego link umieściłem wyżej.

Mocną stroną zajęć była duża ilość elementów interaktywnych, dzięki programowi „Klucz do geometrii” łatwiej było sobie wyobrazić jak wyglądają siatki graniastosłupów .

7) Opisz, na co zwrócili uwagę uczniowie podczas omawiania strategii uczenia się. Jakie sposoby podczas samodzielnego zdobywania wiedzy były dla nich najskuteczniejsze?

Uczniowie uznali za najskuteczniejsze zapoznanie się z kilkoma filmikami z epodręcznika oraz z Khanacademy oraz Youtube. Podobał im się również program "Klucz do geometrii" Zwracali uwagę na fakt , że kiedy zdobędą wiedzę w domu to w szkole można wykonać więcej ćwiczeń, uzyskać odpowiedź od nauczyciela na zadane pytania oraz nie trzeba tyle ćwiczyć w domu po lekcjach.

8) W jakiej formie zaprezentujecie podczas Festiwalu 2.0 zebrane informacje na temat różnych stylów i strategii uczenia się?

Na Festiwalu 2.0 wraz z uczniami pokażemy jak stworzyć własny hologram. Każdy będzie miał okazę samodzielnie stworzyć hologram wykorzystują w tym celu tablet , telefon komórkowy lub Ipad oraz odpowiedni program.