Wiem, co i jak świętuję w Polsce. (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Lucyna Zgrzendek

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  13.02.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt realizuję z uczniami klas szóstych. Pomysł wynikł z przebiegu lekcji, na której mawialiśmy święta i uroczystości, jakie przeżywamu w Polsce.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Projekt "Wiem, co i jak świętuję w Polsce", dotyczy świadomości przeżywanych w Polsce świat i zwyczajów dawnych i tych, które zachowały się do czasów obecnych.

Głównym zagadnieniem będą święta, i ich obrzędy, zwyczaje, tradycje, jakie są i były w Polsce.

Dlatego w temacie jest postawiony problem co i jak świetować.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Uczniowie moga nuczyć się wiele, to zależy od ich podejścia do tematu, któy jest bardzo obszerny w naszej kulturze polskiej.

Najważniejsze cele projektu:

1. uczeń wie, jakie są święta w Polsce,

2. uczeń wymienia najważniejsze święta,

3. uczeń wymienia zwyczaje, obrzędy i tradycje zwiazane z wybranymi świętami.

4. uczeń wie, jakie były zwyczaje dawniej w Polsce w czasie najważniejszych świąt.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

Harmonogram działań uczniów:

 • do 22 marca wykonanie punków: 

  1. uczeń wie, jakie są święta w Polsce,

  2. uczeń wymienia najważniejsze święta,

 • do 20 kwietnia wykonanie punków:

          3. uczeń wymienia zwyczaje, obrzędy i tradycje zwiazane z wybranymi świętami.

          4. uczeń wie, jakie były zwyczaje dawniej w Polsce w czasie najważniejszych świąt.

 • do dnia 6 maja uczniowie przygotowują albumy i oddają do sprawdzenia

Uczniów w grupie jest 24, natomiast mam zamiar wybrać spośród nich te albumy, które będą ciekawie przygotowane, estetycznie wykonane i będą zawierały konkretne informacje i obrazy.

Uczniowie będą mieli możliwość poprawienia albumu oraz sami wybierają w jakiej wersji oddadzą, to znaczy, mogą oddać album w wersji papierowej lub elektronicznie w programie Power Point.

Moim zadaniem i sposobem monitorowania będzie na zajęciach kółka mobilizować uczniów do szukania ciekawych artykółów oraz inspirować do wykonania w ciekawej szacie graficznej poszczególnych albumów.

Monitorowanie zadania: (praca indywidualna uczniów)

1. przedstawienie tematu - zakres zadania.

2. praca indywidualna uczniów - wykonanie albumu- będę pytać, rozmawiać z uczniami na kółku o pomysłach, w przypadku wątpliwości ukierunkowywać.

3. omówienie poszczególnych albumów, które wpłyneły wcześniej (tak, aby zachęcić pozostałuch uczniów do podjęcia tematu)

4. podsumowanie pracy indywidualnej na początku maja ( spotkanie kółka i omówienie otrzymanych albumów, podział na najciekawsze tematy i informacje oraz szatę graficzną)

5. podział uczniów na grupy i przydzielenie tematów do przygotowania zadań do gry- ja będę ukierunkowywać jaką formę pytan, zadania najlepiej przygotować do gry.

6.spotkanie kółka - podsumowanie pracy w grupach - omówienie zadań, przygotowanie materiałów do gry.

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Na pewno potrzebnymi narzędziami do wykonania tego zadania są: komuter, internet, dukarka, aparat fotograficzny, programy: Word, Power Point.

Myślę, że na etapie 6 klasy już samodzielnie uczniowie poradzą sobie  z poszczególnymi narzędziami TIK.

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Krytaria oceny projektu nasuną się pod koniec zadania, gdy uczniowie zobaczą efekty: albumy, to sami będą wypowiadać opinie i oceniać siebie i całość projektu.

Ja zwrócę uwagę na estetykę albumu, pomysłowość wykonania, wielość przedstawionych tematów świąt, ilość stron, czy slajdów.