Muzyka filmowa - kontynuacja projektu. (Realizacja i prezentacja projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Paweł Szukalski

 • Szkoła:

  Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera - Krotowskiego w Mosinie

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  Paweł Szukalski

 • Dodano:

  21.06.2016

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Zespół, który podjął się projektu - Muzyka filmowa składa się z trzech dziewcząt z oddziału I Gimnazjum. Zagadnienie, którego się podjęły zgłębić obejmuje obszerny materiał z którym trzeba było coś zrobić by przybliżyć tą sztukę artystyczną nam wszystkim. Był to główny cel ich działań ale nie tylko, bo same uznały, że dzięki temu przedsięwzięciu wzbogaciły zakres wiedzy, który stał się ich pasją. Sam przebieg projektu, przebiegał zgodnie z planem, którego wypracowaliśmy na początku realizacji działań.

Elementy pracy, które miały przebieg zgodny z planem:

- powstały przepiękne prezentacje multimedialne, które stały się częścią materiałów

   dydaktycznych do lekcji muzyki;

- powstał film w którym dziewczyny połączyły dwie swoje pasje – jazdę konną z muzyką,

  która po części stała się ich wytworem własnym;

- powstały ciekawe lekcje (w opinii uczniów, którzy w nich uczestniczyli) na których

  wprowadziły ciekawe elementy aktywizujące w których uczeń jako nagrodę mógł oprócz

   oceny zdobyć ciasteczko wypiekane przez autorów lekcji;

- zabrały uczniów na koncert muzyki filmowej do Aula Nova w Poznaniu. Przeprowadziły

  tam spotkanie z dyrygentem oraz skrzypaczką orkiestry. Uczniowie

  określili, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w ich życiu;

- w przeciągu całego okresu trwania projektu aktualizowały gazetkę filmową na której

  prowadziły mini – listę przebojów muzyki filmowej;

- stworzyły ciekawą prezentacje podsumowującą projekt łącznie z quizem, prezentacją

  z realizacji projektu.

Nie udało się nam tylko przeprowadzić nocy filmowej, z przyczyn wielu działań w naszej szkole, w których uczennice też brały udział-nie było to tzw. zmęczenie materiału tylko wyrozumiałość uzasadniona. Jeszcze mi zdradziły, że na stoisku podczas podsumowania projektu znalazły się ciasteczka kupne, ponieważ wypiekane przez nie posiadały zakalec.

 

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Podczas  realizacji projektu rodziła się burza pomysłów, zadań, z tygodnia na tydzień na, które ja jako opiekun patrzyłem z przymrużeniem oka czy są w stanie je wykonać. Moja rola ograniczała się dbania o szkielet projektu, powracania do tego co jest tematem projektu. Z tygodnia na tydzień podczas spotkań rodziło się wiele różnych pomysłów, spostrzeżeń, które nie przetrwały czasu w dalszych pracach, ponieważ nie miały istotnego znaczenia w projekcie. Przyglądałem się skąd czerpały  wiadomości, podpowiadałem gdzie je poszukiwać Przygotowałem kartę projektu i z dziewczynami wypracowałem kartę poszczególnych działań. Często spierałem się z nimi, czy dadzą radę swoim zmierzeniom. Jednak godziłem się na wszystkie ich pomysły. Wspierałem uczniów w ich poszczególnych działaniach. Nie narzucałem uczniom swoich poglądów jak to, czy tamto mają zrobić. Zauważyłem, że taka moja postawa bardziej onieśmielała ich do zwracania się do mnie, o wyrażenie opinii czy są w swoich działaniach na właściwej ścieżce, czy nie. Monitorowałem pracę uczniów.

3) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Uczennice doskonaliły pracę korzystania z różnych przeglądarek internetowych,  swobodnie nauczyły się korzystać z dostępnych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych – w tym Cantasia Studio 8. Zauważyłem,  że świadomie wybierają programy, dzięki którym osiągają zamierzone efekty. Podczas dyskusji czy wykorzystać do stworzenia prezentacji PowerPoint czy Prezi uczennice podjęły , że na tym etapie pracy wykorzystają program PowerPoint. Potrafiły udoskonalić swoje prezentacje multimedialne, stworzyć film z muzyką. Podczas pracy udoskonaliliśmy komunikację między sobą za pomocą poczty elektronicznej, Facebooka, szkolnego dziennika elektronicznego. Stworzyły film telefonem przeprowadzając wywiad.

W trakcie prac nad projektem zwracałam uwagę na przestrzeganie praw autorskich. Pokazałam również wiele stron pozwalających na legalne kopiowanie informacji czy ilustracji zachowanie praw autorskich tj.  Wolne lektury.pl.

4) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Pierwsza część Festiwalu 2.0 została połączona ze szkolnym Festynem Rodzinnym i odbyła się 3 czerwca. Druga część, zwaną Galą Festiwalową miała miejsce 6 czerwca na trzech pierwszych godzinach lekcyjnych w świetlicy szkolnej.

Na Festyn Rodzinny zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły z rodzinami, władze miasta, przedstawiciele Zarządu Osiedla „Za Barwą” oraz wielu organizacji z terenu miasta i gminy, harcerze a także sponsorzy, dzięki którym odbyła się Dwójkowa Loteriada.

6 czerwca odbyła się prezentacja dla gimnazjalistów. Podczas Gali Festiwalowej, zaprezentowaliśmy efekty naszej całorocznej pracy oraz otworzyliśmy, tym razem już tylko dla uczniów i nauczycieli, stoisko z niespodziankami. Był przygotowany film, muzyka z czołówki listy przebojów muzyki filmowej stworzonej przez uczniów, quiz muzyczny, plansza efektów naszej pracy oraz zdjęcia.  

Galę Festiwalową uroczyście otworzyła pani Dyrektor Alicja Trybus i wzięli w niej udział wszyscy uczniowie i nauczyciele gimnazjum.

5) Jak przebiegała prezentacja projektu? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Dnia 3 czerwca na scenie głównej Marta Tomczyk- nauczyciel biorący udział w tegorocznej edycji programu  przedstawiła cały zespół „Szkoły z klasą 2.0” i uczniów wraz z opiekunami, którzy krótko opowiedzieli, co robili przez ten rok. Ledwo się pomieściliśmy na scenie! Koordynator wcześniej przygotował powiększone „dobre praktyki” oraz symbol „szkoły eksperckiej” i zostały one w humorystyczny sposób wręczone dyrektorowi oraz nauczycielom. Najprzyjemniejsza była reakcja widowni: aplauz i ogromne brawom nie było końca.

 

Poniedziałkową  Galę Festiwalową uroczyście otworzyła Pani dyrektor. Koordynatorka, wspomagając się wcześniej przygotowaną prezentacją, króciutko przypomniała cele programu (włączała w ten moment publiczność) oraz zaprezentowała osiągnięcia uczestników. Poinformowała o formule Gali, która została zaplanowana w następujący sposób: prezentacja grupy projektowej, czas dla publiczności na eksperymenty i zadania na stoiskach, prezentacja, czas na stoiska itd. Za rozwiązywanie zadań na stoiskach uczniowie, otrzymywali nagrody w postaci bonów – punktów zachowania. Na każdą godzinę lekcyjną były zapraszane inne zespoły klasowe gimnazjum zawsze na każdej godzinie na sali znajdowały się cztery klasy. Moja grupa projektowa opowiadała o tym, jak pracowała w tym roku. Bardzo cenne było to, ze uczennice spontanicznie mówiły nie tylko o sukcesach, ale także o porażkach i sposobach ich pokonywania. Uczniowie uczestniczący w Gali Festiwalowej bardzo aktywnie bawili się także na naszym stoisku, podobnie nauczyciele, którym ogromną frajdę sprawiało sprawdzanie swoich umiejętności. To był czas bardzo aktywnej zabawy i nauki w radosnej atmosferze. Uczniom podobał się nasz przepiękny, nakręcony przez siebie film, którego tematem było jeździectwo i połączenie chodu konia z muzyką. 

 

6) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Podczas prezentacji uczniowie korzystali z laptopa do pokazania filmu, quizu oraz prezentacji multimedialnej z całości pracy. Komórką pokazaliśmy nakręcony wywiad. Rzutnik multimedialny wykorzystaliśmy do prezentacji grupy projektowej. Aparat fotograficzny z możliwością kręcenia filmu.

7) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Projekt podsumowaliśmy dzień po jego realizacji. Usłyszałem następujące wypowiedzi:

- w naszym projekcie podobał się nam proces jego tworzenia i odrębność tego projektu od innych;

-obawy budził ograniczony czas na jego realizację, chcemy w przyszłym roku kontynuować go dalej;

- jesteśmy zadowolone z stawianych sobie zadań, z których zawsze wychodzimy obronną ręką;

-największą radość sprawia nam to, że możemy włączyć się w życie szkoły, a przy tym dowiedzieć się  czegoś nowego;

- zadowolenie, że mogliśmy podzielić się swoją wiedzą z innymi.

Chyba nic więcej nie można dodać do tych wypowiedzi uczennic. Jako opiekun nagrodziłem za projekt ocenami celującymi oraz punktami za aktywną i sumienna pracę.

8) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z realizacji zadania i ze wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie? Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Praca z uczniami zawsze jest fascynująca dla nauczyciela, zaś metoda projektu daje duże możliwości inspirowania uczniów do działania. Nawet jeśli pojawi się zniechęcenie, to nowe stawiane działanie potrafi szybko o tym zapomnieć - naturalną jest cechą człowieka iść do przodu i stale odkrywać coś nowego.  Dobrze jest nie zamykać się na nowe pomysły i nowe technologie nauczania. To jest przyszłość, bez której nigdy nie nawiążemy kontaktu z młodym człowiekiem. Jest to dobra metoda wspólnej edukacji uczeń- nauczyciel, przenosząca obu stronom korzystne efekty. Praca w grupie daje możliwość weryfikowania swoich poglądów, wypowiedzi, umiejętności współpracy ze sobą, przełamania się i uwierzenia, że potrafią zrobić coś wspaniałego. Są to ciekawe zajęcia, na których uczą się obie strony uczestniczące s projekcie - uczniowie jak zdobywać wiedzę żeby stała się moją pasją, a ja jak pracować z uczniami aby ich inspirować i w tym pomagać.

9) Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją prezentacji projektu (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem). Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.

Zdjęcia z realizacji można zobaczyć:

https://www.facebook.com/135269153320660/photos/

http://zsmosina.edu.pl/index.php/festiwalowo-i-kolorowo/