Muzyka filmowa - kontynuacja projektu (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Paweł Szukalski

 • Szkoła:

  Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera - Krotowskiego w Mosinie

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  Paweł Szukalski

 • Dodano:

  12.03.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Kontynuacja projektu: Muzyka filmowa, chcą zrealizować trzy uczennice z oddziału I Gimnazjum. Gdy je spytałem czy nie są już zmęczone półroczną pracą nad tym zagadnieniem, jednocześnie odpowiedziały, że nie. Zaraz wywiązała się rozmowa w której przedstawiły mi swoje ciekawe pomysły nad dalszą jego częścią. Powiedziały mi, że nie zdawały sobie  sprawy jak temat ten wkradł się w ich codzienne życie. Oglądając filmy dopiero teraz zaczęły przywiązywać większą uwagę do muzyki, która pełni doniosłą rolę w filmie, zaczęły jej słuchać, poszukiwać nagrań.  W trakcie dalszej kontynuacji  przydział zadań pozostał ten sam, którego wypracowały dziewczyny  na samym początku. Nadal chcą nad każdą częścią  projektu pracować razem, doskonaląc pracę w grupie, spędzać czas razem,  przestrzegając wszystkich zasad współpracy. Jednak zapewne nie jest to najważniejszym argumentem ich kontynuacji projektu, ponieważ jak mi powiedziały- chcą razem dzielić swoją pasję i połączyć je z swymi działaniami. Łączy je zapewne motywacja wewnętrzna, która dąży do spotkania i poznania nowych przeżyć i potrzeb. Inni nauczyciele nadal chcą ich wspierać w ich działaniach.  Spotkania odbywały i odbywają się tak jak zaplanowaliśmy – rano w każdy piątek, dodatkowo jeśli jest taka potrzeba we wtorek po zajęciach.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Muzyka filmowa to silne narzędzie, za jej pomocą można dostarczyć widzom silnych uczuć, wrażeń. To niesamowite spektrum emocji, których chcą nam dostarczyć twórcy tej sztuki. Dlatego realizuję ten projekt by przybliżyć ją wszystkim – to motto i główne zadanie naszej pracy.

- kontynuację listy przebojów muzyki filmowej; Problem, który chcemy rozwiązać dotyczy podniesienia wiedzy  na ten temat i użyć takich narzędzi aby skutecznie osiągnąć zamierzony cel. Chcemy to osiągnąć w sposób ciekawy, różnorodny sposób poprzez:

 -  prezentację piosenek tej twórczości;

-  stworzenie własnego filmu z muzyką;  (w centrum hippiki, w której dziewczyny jeżdżą konno)

- przeprowadzeniem lekcji o muzyce filmowej;

- zabranie uczniów na koncert muzyki filmowej do Akademii Muzycznej;

- stworzenie w szkole Nocy filmowej.

- stworzenie filmu z całości naszej pasji i zaprezentowaniem go na podsumowaniu projektu szkolnego.

 Uczniowie przeprowadzili kolejną prezentację multimedialną, wśród młodzieży i rodziców na temat znajomości wiedzy o tej tematyce. Zaledwie 40% na 100 uczniów biorących udział udzieliło poprawnych  odpowiedzi ze znajomości tytułu piosenek filmowych, kompozytorów i  jej gatunków. Wyciągnęliśmy  kolejne  wnioski – że, musimy nadal swoją pasją zarażać innych. To jest problem, z którym chcemy się zmierzyć.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Uczniowie wspólnie chcą się nauczyć:

- przygotować konspekt lekcji w celu przeprowadzenia lekcji o muzyce filmowej;

- poszukiwania materiałów muzycznych dotyczących muzyki filmowej i prezentacji multimedialnych ;

;

 -dzielenia się wiadomościami w różnorodny sposób jak lekcja, film, gazetka szkolna;

 - stworzenia własnych filmów – powiązania własnej pasji ja

- selekcjonowania treści przydatnych do redagowania tematu;

- współpracy w grupie, przydzielania sobie zadań i pracy;

- rozwijania artystycznych uzdolnień i wrażliwości muzycznej k jazda konna z muzyką;

 -poszanowania dla dóbr kultury;

 -tworzenia zwięzłych informacji;

 -wyszukania form przystępnych do odbioru wiedzy;

 -kulturalnego zachowania się na koncertach;

  -własnych prezentacji artystycznych związanych z muzyką;

  -pokonywania trudności związanych ze stresem.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

Luty – omówienie harmonogramu dalszej kontynuacji projektu, poszukiwanie ciekawej literatury muzycznej i przygotowanie ich w formie prezentacji multimedialnych, kontynuacja mini listy przebojów muzyki filmowej;

Marzec  – nagranie filmu z udziałem dziewczyn prezentujących jazdę konną, poszukiwanie literatury muzycznej, techniczne połączenie wizji z fonią;

Kwiecień-przygotowanie do wyjazdu na koncert do Akademii Muzycznej w Poznaniu muzyki filmowej w wykonaniu CoOperate Orchestra. Przeprowadzenie wywiadu z dyrygentem orkiestry – Adamem Domuratem i skrzypaczką – Pauliną Kmieć. Przygotowanie zgłoszonych uczniów na koncert.

Maj- przygotowanie konspektu lekcji Muzyka filmowa i przeprowadzenie tego tematu w oddziałach Szkoły Podstawowej. Przygotowanie materiałów do prezentacji zakończenia projektu jak prezentacja multimedialna, plansze, quiz muzyczny.

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

W zakresie działań: komputer, kamera video, aparat fotograficzny, telefon, rzutnik multimedialny, drukarka- do stworzenia filmu, obróbki zdjęć, zaprezentowania na forum szkoły, zrobienia wywiadu;

Oprogramowania: Cantasia Studio 8, Picasa, Photoshop.

Do wyszukania wiadomości, treści oraz nagrań muzycznych uczniom będzie potrzebny komputer z Internetem. Do odtwarzania muzyki – dobry sprzęt audio. Projekty multimedialne zostaną wykonane najprawdopodobniej w programie PowerPoint, ponieważ dzięki temu programowi uczniowie stworzą pokaz, który będą mogli zaprezentować szerszej publiczności. Jeśli zdążą się uczniowie nauczyć przedstawią w programie Prezi. Potrzebny będzie do wykonania filmiku –aparat z funkcją kamery. Pomocy jak  w razie potrzeby będą szukali u nauczyciela informatyki. Dyskusje i komentarze poprzez – e-maill. Zarządzanie czasem – terminarz Google – kalendarz, narzędzia Office: Word, PowerPoint, Excel.

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Przy wystawianiu oceny będę brał pod uwagę zaangażowanie w pracę, terminowość wykonywania kolejnych zadań jak również umiejętność pracy w zespole. Docenię każdy wkład pracy w rezultat finalny projektu. Forma oceny - informacja zwrotna od nauczyciela, samoocena, ocena koleżeńska. Bardzo dużą uwagę będziemy na każdym etapie pracy przywiązywać do informacji zwrotnej, ponieważ pomaga doskonalić każdą umiejętność a jednocześnie nie jest formą bieżącego doceniania wysiłków wkładanych w każdy etap pracy