SZKOLNY FESTIWAL 2.0 W ZSO 17 W KRAKOWIE (Szkolny Festiwal 2.0)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Maria Wójcik

 • Szkoła:

  Gimnazjum nr 81

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  20.02.2016

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Rozmowy o Szkolnym Festiwalu 2.0 trwały od marca. Zmieniała się  kilkakrotnie koncepcja i termin. Najgorsza sprawa z terminem, bo w maju wycieczki i Zielone Szkoły i ciągle kogoś nie będzie. Ostatecznie ustalony został odpowiadający wszystkim termin – 15 czerwca i ostateczna koncepcja imprezy łączącej Szkolne Festiwale 2.0  szkół wchodzących w skład Zespołu: Szkoły Podstawowej nr 56 i Gimnazjum nr 81,  Przeglądu artystycznego Zespołu oraz corocznie organizowanej
w Zespole Wystawy  Kolekcjonerów i Zbieraczy, czyli taki Festiwal Festiwali. Impreza będzie na sali gimnastycznej w trzech częściach:

 1. FESTIWAL 2.0 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 2. PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
 3. FESTIWAL 2.0 DLA GIMNAZJUM

        CAŁY CZAS BĘDZIE NA SALI CZYNNA WYSTAWA.
Zaangażowani nauczyciele podzielili się zadaniami i przystąpili do realizacji.

Ja razem z koleżanką - plastyczką zaprojektowałyśmy dekorację, którą wykonamy razem z uczniami. Ustaliliśmy, że każdy z nauczycieli pracujący w projekcie , razem ze swoimi uczniami przygotuje na festiwal ciekawy fragment przeprowadzonej lekcji. 

2) Opisz organizację festiwalu: gdzie i kiedy się odbył? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?

Na Festiwal Szkoły z Klasą oraz towarzyszące imprezy została zaproszona Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Informacja i zaproszenie zostały wysłane drogą elektroniczną: dziennik elektroniczny, strona szkoły, facebook

http://zso17.pl/szkolny-festiwal-2-0-dla-szkoly-podstawowej-i-gimnazjum/

 

Ja przygotowałam dyplomy dla najaktywniejszych uczniów, których wytypowali pracujący w programie nauczyciele. Została wykonana dekoracja i ...

15 czerwca cała społeczność naszego Gimnazjum spotkała się na SZKOLNYM FESTIWALU 2.0,

Dekoracja na sali nawiązywała do  zrealizowanych w Gimnazjum zadań, przedstawiała nazwy realizowanych ścieżek wraz z ich objaśnieniem oraz opisem  zadań ze zdjęciami.

 

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić zdjęcia z wydarzenia.

Na festiwalu były robione zdjęcia, przez uczniów i nauczycieli. Zdjęcia będą umieszczone na szkolnym blogu: http://blogiceo.nq.pl/zso17/,

facebooku:https://www.facebook.com/zso17/photos/?tab=album&album_id=644795035686870

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg: kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?

Festiwal otworzyłam i prowadziłam ja – koordynator, posługując się przygotowaną prezentacją ( w załączeniu). Na początku, przypomniałam uczniom treść wypracowanego w tym roku Kodeksu 2.0,uświadomiłam fakt, że w przygotowanej skrzyneczce na ewentualne wnioski dotyczące zmian jest pusto, co oznacza, iż wypracowane zasady korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych sprawdzają się. Następnie krótko podsumowałam zrealizowane
w Gimnazjum, w ramach Szkoły z Klasą zadania, pogratulowałam wyróżnionym odznaczeniami „Dobrej praktyki” nauczycielom.  Głos zabrał również Pan Dyrektor, który nadzorował zadanie: Komputery po lekcjach.

Dalej młodzież zaprezentowała fragmenty ciekawych działań na lekcjach chemii, języka angielskiego i muzyki, obrazując je na ekranie zdjęciami i  prezentacjami. Odbył się również quiz chemiczny, gry na platformie Kahoot oraz quizlet.com/live. W tej części Festiwalu publiczność była bardzo zaangażowana i aktywna. Duża część brała udział w zaproponowanym quizie i grach.

Na zakończenie podziękowałam wszystkim nauczycielom i uczniom realizującym zadania Szkoły z Klasą oraz wyczytałam nazwiska uczniów, którzy aktywnie brali udział w programie. Pan Dyrektor wyróżnionym uczniom wręczył dyplomy.

 

5) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

 • poprzez realizację w dużej części zadań ze ścieżki: Uczymy innych, kształtowanie  w gimnazjalistach samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, to na pewno zaowocuje większą motywacją do uczenia się i  lepszymi wynikami
 • poprzez próbę lekcji odwróconych, próba ksztaltowania w uczniach nawyku systematycznej samodzielnej nauki swoimi metodami, a na lekcjach większe wykorzystanie czasu na praktyczne ćwiczenia nabytych umiejętności
 • otwarcie pacowni po lekcjach, co pozwoliło zaspokoić oczekiwania uczniów dotyczące nauki programowania oraz nauki tworzenia i edycji grafiki w programie GIMP, dzięki temu możliwość rozwoju zainteresowań uczniów 
 • zwiększyła się w szkole ilość lekcji z zastosowaniem TIK, a na pewno z użyciem gier i quizów na różnorodnych platformach, co sprawiło, że lekcje są dla uczniów atrakcyjniejsze, bardziej mobilizują do naki 

6) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

 • problemem jest większa liczba godzin z otwartą pracownią, powodem mała liczba nauczycieli mogących prowadzić zajęcia; może uda się wprowadzić na obowiązkowe lekcje interesujące uczniów tematy dotyczące nauki tworzenia i edycji grafiki oraz programowania ( np. programy autorskie)
 • ciężko namówić uczniów na prowadzenie lekcji w innych klasach; może sukcesy, o których opowiadali uczniowie na Festiwalu zmienią nastawienie uczniów
 • mała liczba nauczycieli brała udział w programie; mamy nadzieję,że Festiwal uświadomił pozostałym nauczycielom, że oni też mogą bez większego wysiłku podjąc realizację w przyszłym roku 

7) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

 • na Radzie Pedagogicznej omówiony zostanie udział nauczycieli w programie z podaniem wniosków i wyszczególnieniem zadań, ktore otrzymały odznacenia "Dobra Praktyka";
 • Na pewno będziemy chcieli zachęcić nauczycieli, aby cała szkoła, albo przynajmniej większość realizowała w przyszłym roku zadania Szkoły z Klasą ( tak na prawdę duża część realizuje nie biorąc udziału)

W następnym roku:

 • szkoła będzie brała udział w programie z większą liczbą nauczycieli
 • Większa koordynacja działań, bo mamy większe doświadczenie
 • większa współpaca nauczycieli, pomoc tych, którzy już mają doświadczenie ( np nauczyciel pracujący w tym roku w programie bierze pod opiekę nowego)
 • realizacja większej liczby ścieżek

8) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość z organizacji Festiwalu – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

Jesteśmy zadowoleni z naszego FESTIWALU 2.0. Wszystko się udało, bardzo podobała się nasza kolorowa dekoracja. Młodzież była zachwycona możliwością zagrania z wykorzystaniem komórek.

                                                                                      ALE

w następnym roku Festiwal na pewno trzeba zacząć planować zaraz po zakończeniu MOSTu. Wtedy należy ustalić termin, który będzie w maju zaraz po zrealizowaniu drugiego zadania przez nauczycieli biorących udział w programie ( późniejszy jest bardzo uciążliwy - wycieczki, Zielone Szkoły, koniec roku itd). Od razu  ustalić w jakiej formie uczniowie będą przedstawiać swoje sukcesy - jest szansa bardzo dobrego przygotowania.
Myślę, że już nie organizowałabym Festiwalu łączonego z innymi imprezami, bo choć nie było źle to trochę zamieszania było. Coś się przeciągnęło, coś poszło wcześniej nie tak jak ustalono i to pociąga za sobą konsekwencje, które czasem ciężko przewidzieć.