SZKOŁA I NAUCZYCIELE NA MIARĘ XXI WIEKU (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Bożena Radlińska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa w Białowoli

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Nasz pomysł na e-zasoby

 • Źródło:

  WŁASNE

 • Dodano:

  26.10.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Głównym celem naszego zadania było stworzenie szkoły XXI wieku a nauczycieli szkoły nauczycielami XXI wieku, którzy właściwie i efektywnie wykorzystują bazę naszej szkoły, swoje kompetencje oraz w nowoczesny sposób kształcą swoich uczniów. Chcąc dobrze wykorzystać nasze zasoby, wzbogacić bazę oraz w pełni wykorzystać i rozwinąć nasze umiejętności TIK w nauczaniu postanowiliśmy wziąć udział w projekcie "Szkoła z klasą 2.0." Wspólnie z zespołem nauczycieli uczestniczących w projekcie wybraliśmy zadanie: "Nasz pomysł na e-zasoby". Myślę, że udział w programie przyczynił się do poprawy jakości naszej pracy, przede wszystkim skorzystali z tego nasi uczniowie, a nasza szkoła stała się placówką nowoczesną na miarę XXI wieku. Założone w harmonogramie zadania udało nam się zrealizować bez poprawek. Początkowo rozpoznałam potrzeby, aby wzbogacić warsztat pracy nauczycieli. Po wstępnych informacjach zrobiłam diagnozę wykorzystania posiadanego sprzętu w szkole przez pracowników oraz uczniów, którzy bardzo chętnie wykorzystują nasze zasoby, na zajęciach lekcyjnych, zajęciach dodatkowych czy świetlicowych. Po spisie wyposażenia szkoły - sprzęt komputerowy, oprogramowania, opracowałam plan doposażenia poszczególnych sal lekcyjnych zgodnie z potrzebami i sugestiami uczących. Zakupiłam ksero, 4 komputery, tablicę interaktywną, projektory, ekrany, aparat fotograficzny, mikroskopy elektroniczne. Po doposażeniu klas wspólnie z nauczycielami opracowaliśmy zasady korzystania ze sprzętu informatycznego, co następnie przekazano uczniom. Opracowaliśmy i upowszechnili Szkolny Kodeks TIK. Ponadto poprawiliśmy dostęp do Internetu na terenie naszej szkoły. Ważnym elementem w realizacji projektu było również doskonalenie wewnątrzszkolne nauczycieli dotyczące min.: wykorzystania bazy szkoły, zasobów Internetu, w tym e-podręczników w swojej codziennej pracy z uczniami.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Udało mi się doposażyć szkołę w nowy sprzęt, który jest wykorzystywany przez nauczycieli oraz uczniów. Poprawiłam dostęp w salach do Internetu.  W każdej sali lekcyjnej na chwilę obecną jest komputer, monitor, ekran, drukarka, w tym do czterech klas zakupiłam tablice interaktywne. Ponadto wzbogaciłam warsztat pracy nauczycieli kupując różne programy komputerowe, które są wykorzystywane do pracy z dziećmi oraz zorganizowałam szkolenia na temat TIK oraz wykorzystania zasobów szkolnych, możlwości wykorzystania oprogramowań. 

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Problemem może być kwestia finansowa na zakup nowoczesnego sprzętu. Ponadto kupując oprogramowania należy zwrócić uwagę na ich przydatność oraz zawartość, gdyż niejednokrotnie ich zawartość merytoryczna nie jest w pełni zadawalająca.    

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Sądzę, że udało się osiągnąć zamierzony cel. Można to było sprawdzić podczas obserwcji lekcji prowadzonych przez różnych nauczycieli,rozmowy z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wykorzystuję na lekcjach TIK. Wszyscy mają dostęp do sprzętu komputerowego. Doposażyłam sale lekcyjne w sprzęt. W całym budynku istnieje dostęp do Internetu.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

W dalszym ciągu zamierzam wzbogacać zasoby naszej placówki w sprzęt oraz oprogramowania ułatwiające pracę z dziećmi oraz wzbogacające naszą ofertę edukacyjną.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

W dalszym ciągu zamierzam wpierać nauczycieli w wykorzystywaniu TIK - wzbogacać bazę dydaktyczną, organizować szkolenia oraz zachęcać do prowadzenia lekcji otwartych.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Oczekiwania od dzisiejszej szkoły to przede wszystkim pomaganie uczniom w zdobywaniu przez nich ich własnego wykształcenia. Ponieważ część tego wykształcenia stanowi przygotowanie do życia we współczesnym świecie, który trudno sobie wyobrazić bez komputerów, dlatego w edukacji dzieci musi być więc uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności, który wiąże się z technologią informacyjną. Przenika ona do różnych dziedzin nauczania. Tylko wtedy szkoła ma szansę przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja i związana z nią technologia, będzie podstawowym towarem i środkiem, niezbędnym w życiu każdego człowieka. Dlatego też nasze działania spotkały się z uznaniem, wsparciem ze strony rodziców, organu prowadzącego. Jak również a raczej przede wszystkim ze strony naszych uczniów. U uczniów pobudzano ciekawość oraz chęć i gotowość uczenia się. Proces kształcenia stał się bardziej indywidualizowany. Zajęcia lekcyjne były i są wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne, co zachęca uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły. Dzieci jednocześnie uczą się i bawią, co powoduje wzrost efektywności nauczania.