Debata Uczniowska na temat: Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 (Debata uczniowska - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Joanna Marciniak-Langier

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  13.06.2016

1) Jaki typ debaty wybraliście i dlaczego? [Jeśli postanowiliście przećwiczyć ten sam typ debaty, napisz dlaczego.]


2) Na jaki temat będziecie debatować? W jaki sposób go wybraliście i dlaczego?


3) Jak wyglądały przygotowania uczniów do debaty? [Przygotowywali się na lekcji, bezpośrednio przed debatą, czy w domu? Czy korzystali z dodatkowych materiałów lub pomocy - np. dostępu do internetu - podczas przygotowań?]


4) Jakie zasady debatowania ustaliliście?


5) Kiedy odbyła się debata, kto wziął w niej udział, ile trwała?


6) Kto i w jaki sposób rejestrował jej przebieg? Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z debaty (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem)


7) Opisz krok po kroku, jak przebiegała debata.


8) Opisz, co budziło najwięcej emocji wśród uczniów. Jakie były punkty sporu (kwestie wokół, których toczyła się debata)? Co okazało się ważne? Podaj przykłady, możesz posłużyć się cytatami.


9) W jaki sposób uczniowie zagłosowali nad ostatecznym wynikiem? Opisz formę i przebieg głosowania, podaj argumenty, które przemawiały za zwycięskim punktem widzenia.


10) Opisz wnioski po podsumowaniu debaty.

Debata uczniowska po raz kolejny okazała się atrakcją dla wszystkich uczestników. Ciekawy temat i niebanalna formuła ośmieliły uczestników do dzielenia sie swoimi przemysleniami. Uczniowie z kolejnych klas chętnie, ale i z przejęciem wychodzili na środek, aby zaprezentować, to co przygotowali. Publika reagowała w sposób dojrzały i niewykraczający poza ramy przyjętych zasad.

 

11) Podziel się własną refleksją: co dla ciebie było najważniejsze, co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?

Za istotę debaty uważam fakt, że temat korzystania z Internrtu i TIK został poruszony wśród młodzieży. Uczniowie widzą ciemne strony nadmiernego przesiadywania w internecie, co jest ważne gdyż dotyczy ich codziennej egzystencji. Odosobnienie i zamykanie sie w wirtualnym świecie ma często nieodwracalne skutki. Utrudnie relacje z najbliższymi, wpływa destrukcyjne na rozwój społeczny. Za ogromny plus debaty uważam zaangażowanie (zarówno przed jak i podczas jej trwania) uczestników oraz przejęcie z jakim zabierali głos. Formuła z jaką się zetknęli dała nieoczekiwane owoce w postaci autentycznych emocji.

12) Którą debatę i w jakiej formie zaprezentujecie podczas\festiwalu 2.0? Jak przedstawicie temat, jakie materiały przygotujecie i jak opowiecie o przygotowaniach i samej debacie?


13) Opis postaraj się uzupełnić o linki do blogów uczniowskich, na których uczniowie opisali debatę, a także powstałą dokumentację.