Debata uczniowska dla klas 4 - 6 - Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 (Debata uczniowska - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Anna Styś

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  14.03.2016

1) Jaki typ debaty wybraliście i dlaczego? [Jeśli postanowiliście przećwiczyć ten sam typ debaty, napisz dlaczego.]

Po raz kolejny wybrałam debatę plenarną, głównie dlatego, że tym razem w spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas IV – VI, którzy poprzednim razem z nami nie debatowali. Uważam też, że ta forma zajęć (czyli debata plenarna) sprawdziła się jako ciekawa i atrakcyjna dla uczniów .

 

2) Na jaki temat będziecie debatować? W jaki sposób go wybraliście i dlaczego?

Tematem debaty był po raz drugi nasz szkolny Kodeks 2.0 – tym razem uczniowie z klas IV, V i VI mieli za zadanie zastanowić się czy jest on nadal aktualny, czy też potrzebne są zmiany w jego zapisie i jeśli tak, to jakie.

3) Jak wyglądały przygotowania uczniów do debaty? [Przygotowywali się na lekcji, bezpośrednio przed debatą, czy w domu? Czy korzystali z dodatkowych materiałów lub pomocy - np. dostępu do internetu - podczas przygotowań?]

Wychowawcy każdej z klas otrzymali komunikat o debacie (w załączniku) – w klasach odbyły się więc debaty, podczas których uczniowie dyskutowali o wszystkich punktach obowiązującego Kodeksu 2.0. Oprócz tego, każdej klasie przypisany został konkretny punkt z naszego szkolnego kodeksu - do wnikliwego przeanalizowania i przygotowania argumentów za i przeciw, których użyją podczas debaty szkolnej. Zadaniem dla klas było także przygotowanie plakatów dotyczących kolejnych punktów. Pani Elżbieta Baczewska, szkolna koordynatorka Szkoły z Klasą 2.0 przygotowała dla wychowawców materiały pomocnicze w przeprowadzeniu debat klasowych.

4) Jakie zasady debatowania ustaliliście?

Nasze zasady debatowania:
• Debatujemy przestrzegając zasad kultury.
• Jesteśmy dla siebie uprzejmi i nie lekceważymy czyjegoś zdania.
• Każdy ma równe prawo do wypowiadania swoich opinii.
• Wszystkie wypowiedzi są równoważne.
• Słuchamy siebie nawzajem.
• Mówimy krótko i na temat.
• Moderator udziela głosu poszczególnym uczniom.
• Wspólnie ustalamy końcowe brzmienie zasad.
DEBATA TO DYSKUSJA, A NIE KŁÓTNIA!

5) Kiedy odbyła się debata, kto wziął w niej udział, ile trwała?

Debata odbyła się 10 marca 2016 roku w małej sali gimnastycznej („lustrzance”). Wzięli w niej udział uczniowie z klas IV – VI (po 4 reprezentantów z każdej klasy czyli 48 osób) oraz pani dyrektor Małgorzata Matuszewska, pani dyrektor Wioletta Majewska, pani Joanna Pisarska. Debata trwała 2 godziny lekcyjne.

6) Kto i w jaki sposób rejestrował jej przebieg? Możesz uzupełnić opis o linki do stron z relacją z debaty (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem)

Zdjęcia robiła pani Joanna Pisarska. Można je obejrzeć, wraz z opisem wydarzenia na stronie internetowej naszej szkoły.

7) Opisz krok po kroku, jak przebiegała debata.

W związku z tym, że debata dla klas IV – VI była jak gdyby drugą częścią szkolnej dyskusji o Kodeksie 2.0 (pierwsza część to debata klas I-III), bogatsze o pozytywne doświadczenia ze spotkania z młodszymi uczniami, postanowiłyśmy wykorzystać „schemat” pierwszej debaty. (Tak sugerowała nam też nasza pani dyrektor). Tym razem jednak, – ze względu na wiek uczniów – tak moderowałyśmy debatę, by uczniowie mieli możliwość wykazania się większą samodzielnością i aktywnością niż ich młodsi koledzy z klas I-III.  
Powitanie wszystkich uczniów oraz gości/ekspertów.
Ustalenie i omówienie zasad debaty (w oparciu o wykonany wcześniej plakat).
Przedstawienie tematu i celu debaty przez moderatora.
TIK – co to takiego? (pytanie zadane uczniom); następnie moderator jako podsumowanie wszystkich wypowiedzi przyczepia na flipcharcie planszę: Technologie Komunikacyjno-Informacyjne – jest to rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej;
Dobre wykorzystanie TIK w naszej szkole – uczniowie podają przykłady i przyczepiają kartki na flipcharcie
Korzystamy ze strony internetowej naszej szkoły.
Rodzice i nauczyciele korzystają z e-dzienika.
Korzystamy z tablic interaktywnych, rzutników i laptopów podczas lekcji lub innych zajęć w szkole.
Tworzymy na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prezentacje multimedialne z różnych przedmiotów.
Mamy komputerowy program do obsługi biblioteki.
Możemy korzystać z komputerów w bibliotece szkolnej.
Korzystamy z edukacyjnych stron internetowych.
Po co szkolny Kodeks 2.0? – wyjaśnienie idei Kodeksu 2.0 (moderatorzy); Udział TIK w życiu codziennym jest coraz większy. W edukacji także. Potrzebne są jasne reguły. Szkolny Kodeks określa zasady mądrego korzystania z możliwości, jakie stwarza współczesna technika. Ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.
Zainicjowanie debaty – wykorzystanie przygotowanej prezentacji multimedialnej (w załączniku); wyświetlanie slajdów z kolejnymi punktami obowiązującego kodeksu, wypowiedzi uczniów - prezentowanie przygotowanych plakatów i materiałów, dyskusja, podawanie argumentów „za” i „przeciw”
Po omówieniu punktu 2 – obejrzenie filmiku pt. „Homo Tabletis” -film Fundacji Dzieci Niczyje przygotowany w ramach kampanii społecznej "Mama, tata, tablet" , ilustrujący, jak ogromny wpływ mają na nas urządzenia typu tablet, smartfon i różnego rodzaju gry; rozmowa na temat obejrzanego filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw
Po omówieniu punktu 4 – praca w grupach, układanie rozsypanki (hasło – skojarzenie), w której pierwsze litery kolejnych wyrazów tworzą rozwiązanie (karta pracy w załączniku)
Po omówieniu punktu 6 - praca w grupach, wymyślanie haseł i krótkich promujących zachowanie bezpieczeństwa podczas używania internetu
Po omówieniu wszystkich punktów – głosowanie – uczniowie byli zgodni, że należy zachować zapis szkolnego Kodeksu 2.0 bez zmian.
Podzielenie uczestników debaty na 3 zespoły – rozdanie scenek rodzajowych (w załączniku), przygotowanie się w grupach (czas 5 minut, do każdej grupy przydzielony został jeden nauczyciel uczestniczący w debacie), odegranie scenek, omówienie ich.
Podsumowanie debaty – podkreślenie, że każda wypowiedź, która tutaj miała miejsce jest ważna, ponieważ Kodeks 2.0 jest przede wszystkim dla uczniów i im ma służyć. Moderatorzy podziękowali wszystkim za udział w debacie i za wyrażanie swojego zdania. Poinformowali, że następnym krokiem będzie debata na temat Kodeksu 2.0 dla uczniów klas IV – VI i poznanie ich opinii i propozycji zmian, a w dalszej kolejności spotkanie nauczycieli zespołu Szkoły z Klasą 2.0 i przyjęcie kodeksu wypracowanego przez uczniów, by przedstawić go Radzie Pedagogicznej.
Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Wioletta Majewska, która także podziękowała uczniom za przygotowanie się do debaty i aktywny w niej udział, podkreśliła, że nie wystarczy tylko znajomość zasad Kodeksu 2.0, lecz należy stosować je na co dzień.

 

8) Opisz, co budziło najwięcej emocji wśród uczniów. Jakie były punkty sporu (kwestie wokół, których toczyła się debata)? Co okazało się ważne? Podaj przykłady, możesz posłużyć się cytatami.

Ważny dla uczniów okazał się punkt dotyczący umieszczania w internecie zdjęć i filmów, na których są inne osoby („Nie wykorzystujemy bez zgody cudzego wizerunku w Internecie. Gdy zauważymy naruszenie tej zasady, natychmiast zgłaszamy to osobie dorosłej.”) Młodzi uczestnicy debaty byli bardzo poruszeni faktem, że wszystko, co wrzucimy do sieci, już tam pozostaje, nawet, gdy to usuniemy. Uczniowie wykazali się dużą empatią i zrozumieniem, jak krzywdzące i przykre, a nawet tragiczne w skutkach mogą być różne sytuacje dotyczące wykorzystania cudzego wizerunku bez zgody – mówili o tym z poruszeniem. Spore emocje obudziło także zagadnienie logowania się na różnych stronach internetowych (głównie z grami) po osiągnięciu wymaganego wieku lub za zgodą rodziców. Debata toczyła się wokół kwestii  dlaczego jest to takie ważne oraz jakie mogą być konsekwencje – także prawne – podawania fałszywych danych.  

9) W jaki sposób uczniowie zagłosowali nad ostatecznym wynikiem? Opisz formę i przebieg głosowania, podaj argumenty, które przemawiały za zwycięskim punktem widzenia.

Głosowanie odbywało się na bieżąco po omówieniu każdego z punktów – moderatorzy je odczytywali, a uczniowie głosowali za jego przyjęciem. Uczniowie mieli także możliwość zgłoszenia zmian, jednak żadne poprawki nie były zgłoszone, wszyscy zgodnie głosowali za pozostawieniem punktów naszego szkolnego Kodeksu 2.0 w dotychczas obowiązującej formie.

10) Opisz wnioski po podsumowaniu debaty.

Debata uczniowska po raz kolejny okazała się atrakcyjną i ciekawą formą zajęć. Niewątpliwie było to niecodzienne, a dla większości uczestników nowe doświadczenie. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i często zabierali głos. Uczniowie z kolejnych klas chętnie, ale i z przejęciem wychodzili na środek, aby zaprezentować, to co przygotowali. Z dużą przyjemnością stwierdzam, że wszyscy młodzi uczestnicy debaty stanęli na wysokości zadania obdarzając się nawzajem uwagą, dlatego myślę, że każdy kto zabierał głos miał poczucie, że jego słowa są ważne. Młodzi ludzie wykazali się też wysoką kulturą osobistą. 

11) Podziel się własną refleksją: co dla ciebie było najważniejsze, co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?

Po raz kolejny – podobnie jak podczas debaty dla klas I-III – priorytetowy dla mnie jest fakt, że temat Kodeksu 2.0 i jego zasad został poruszony wśród uczniów naszej szkoły. Debata pokazała, że zagadnienia (korzyści, zagrożenia, zasady) związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a przede wszystkim z internetem i bezpiecznym poruszaniem się w nim, są dla młodych ludzi bardzo ważne, gdyż dotyczą  ich codzienności. Za ogromny plus debaty uważam zaangażowanie (zarówno przed jak i podczas jej trwania) uczestników oraz przejęcie z jakim zabierali głos. Pod koniec debaty uczniowie zgłosili pomysł, by wszystkie plakaty stworzone na potrzeby tej dyskusji porozwieszać w szkole – tak, aby cała społeczność szkolna zwróciła uwagę na ważność kwestii, których dotyczą.  Jestem pewna, iż forma zajęć jaką jest debata, to dla uczniów duże przeżycie na długo zostające w pamięci. 

12) Którą debatę i w jakiej formie zaprezentujecie podczas\festiwalu 2.0? Jak przedstawicie temat, jakie materiały przygotujecie i jak opowiecie o przygotowaniach i samej debacie?

Po konsultacji ze szkolną koordynatorką programu, panią Elżbietą Baczewską, postanowiłyśmy przeprowadzić w świetlicy szkolnej debatę plenarną pt. „Aktywne i bezpieczne wakacje”, podczas której uczniowie klas I – III wypracują zasady zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, które mogą się wydarzyć podczas wakacji. Temat ten jest także nawiązaniem do rodzinnego pikniku, który odbył się w naszej szkole pod hasłem „Bezpieczni – niechronieni” (04.06.2016). Uważam, że temat bezpieczeństwa jest zawsze aktualny, a wśród młodszych dzieci powinien być poruszany często. 

13) Opis postaraj się uzupełnić o linki do blogów uczniowskich, na których uczniowie opisali debatę, a także powstałą dokumentację.

Pytanie nieobowiązkowe