Szkolny Festiwal 2.0 w Skrzyńsku (Szkolny Festiwal 2.0)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Maria Sułecka

 • Szkoła:

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  24.02.2016

1) Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Szkolny Festiwal 2.0 zaplanowany został na początek czerwca. Miesiąc maj obfitował w naszej szkole w wiele różnych imprez i uroczystości (Dzień Ziemi, udział w Przeglądzie Kultury Młodzieży Czerwonokrzyskiej, Dzień Bezpieczeństwa, Dzień Języków Obcych) stąd na spotkaniu Zespołu 2.0 na początku kwietnia postanowiliśmy o zorganizowaniu podsumowania programu Szkoła z Klasą 2.0 w czerwcu. W połowie maja został zaplanowany przebieg festiwalu, w organizację którego włączył się nauczyciel bibliotekarz. Wspólnie z innymi nauczycielami realizującymi program omówiliśmy koncepcję i zarys programu Festiwalu 2.0.

2) Opisz organizację festiwalu: gdzie i kiedy się odbył? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?

Szkolny Festiwal odbył się 3 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00, na sali gimnastycznej. Został połączony ze Świętem Książki. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w niektórych częściach spotkania.

 

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją z festiwalu: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić zdjęcia z wydarzenia.

4) Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg: kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?

W pierwszej części Festiwalu zostały zaprezentowane przez uczniów klas IV oraz V a przygotowane przez nich w ramach tegorocznych obchodów Święta Książki prezentacje multimedialne promujące czytanie lektur. Uczniowie wcielili się w różnorodne role: bohaterów książek, narratora, autora powieści i poprzez wykorzystanie narzędzi TIK zachęcali społeczność szkolną do aktywnego czytelnictwa. W następnej części festiwalu dokonano podsumowania pracy szkolnych blogerów i najbardziej zaangażowani liderzy i współredaktorzy blogów otrzymali dyplomy (udostępnione w materiałach programu). Kolejnym punktem spotkania było przypomnienie zebranym utworzonego w lutym Kodeksu 2.0, następnie wszyscy uczniowie otrzymali foldery zawierające Kodeks zasad TIK. Po przerwie, w dalszej części festiwalu dokonano podsumowania pracy w Programie Szkoła z Klasą 2.0. Uczniowie obejrzeli filmy oraz wirtualne plakaty przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Wykorzystano filmy zamieszczone na nośnikach oraz na stronie internetowej szkoły. Uczniowie klasy VI dokonali podsumowania pracy w ramach realizowanej ścieżki Uczymy innych. Bardzo atrakcyjną częścią festiwalu był występ zespołu tańca nowoczesnego Moder Dance, który zaprezentował swoje umiejętności dzięki zastosowaniu tej metody kształcenia. W ostatniej części festiwalu zgromadzeni goście obejrzeli pokaz multimedialny przygotowany przez uczennicę z klasy V a „Jak być bezpiecznym?”, następnie grupa chętnych 20 uczniów rozwiązywała na tabletach i własnych smart fonach quiz online zamieszczony na platformie https://kahoot.it/ pt. "Wielki test wiedzy o bezpieczeństwie w sieci". Test wzbudził sporo emocji, w rozwiązywanie testu włączyli się rodzice i inni uczniowie. Na zakończenie festiwalu uczniowie włączyli się w występ zespołu tańca nowoczesnego, grupy starszej. Podczas festiwalu uczniowie i rodzice mogli oglądać wystawę „Peryskopy, kamery i obwody elektryczne” na której uczniowie klas V – VI zaprezentowali wykonane przez siebie modele w ramach realizowanych projektów. 

5) Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

W tym roku szkolnym zdobyliśmy 2 dobre praktyki oraz tytuł szkoły eksperckiej. 

6) Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

Zrealizowaliśmy wszystkie zadania i osiągnęliśmy zamierzone cele. Pojawiały się trudności, głównie dotyczące motywacji uczniów do samodzielnej nauki oraz nieumiejętność samodzielnego zdobywania przez nich wiedzy. Wnioski do dalszej pracy w tym zakresie:

- stwarzać sytuacje (konkursy, prezentacje na forum klasy), w których uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną naukę,

- formułować temat tak, by zaciekawiał i motywował uczniów do pracy,

- formułować cele w sposób dający uczniowi poczucie, iż wiedza jest niezbędna w życiu,

- przygotowywać quizy w większym zakresie i wskazać źródła, gdzie dzieci mogą sprawdzić stopień opanowania materiału,

- stworzyć możliwość kontaktu ucznia z nauczycielem np. platforma e- learningowa, poczta e-mailowa, kiedy uczeń napotka trudności, z którymi nie może sam sobie poradzić.

Uczniom bardzo podobała się metoda uczenia innych.

Dla członków Zespołu 2.0 dość czasochłonne było opisywanie realizacji zadań i wszystkich działań na Platformie.

7) W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

W przyszłym roku będziemy kontynuować prowadzenie większej ilości zajęć  metodami "odwróconej lekcji" oraz "uczymy innych". W dalszym ciągu będziemy korzystać z TIK zgodnie z zasadami Kodeksu 2.0.

 

8) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość z organizacji Festiwalu – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

Zorganizowany przez Zespół 2.0 festiwal pokazał różnorodność stosowania TIK. Problemy, które powstały w jego trakcie (brak łączności internetowej lub brak dźwięku) powodowały zmiany kolejności planowanych części. We wszystkich działaniach ważny był sprzęt, jego jakość i wydajność. Jednakże, o wiele ważniejszy jest człowiek. Dzięki bardzo dobrej współpracy między nauczycielami, członkami Zespołu i umiejętności rozumienia się bez słów udało nam się zorganizować uroczystość „bez przestojów technicznych”.