Detektywi rodzinnych rozrywek (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Agnieszka Sas

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  http://detektywigierizabaw.blogspot.com/

 • Dodano:

  21.02.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt w formie Webquesta realizuję w klasie 4b, wspierając realizację podstawy programowej historii i społeczeństwa.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Uczniowie mają zadanie przeprowadzić dochodzenie, śledztwo by zdobyć informacje na temat zabaw i rozrywek swoich najbliższych. Niczym detektywi mają zebrać ślady i dowody dobrej zabawy rodziców, wujków, a może dziadków, w czasach gdy byli dziećmi. Ustaliliśmy, że zebrane ślady i dowody mają dostarczyć wiedzy o dzieciństwie rodziców - jak bylo.

Choć temat narzuciłam, wspólnie ustaliliśmy, co w pracy może być ciekawe, co można odkryć, a mianowicie:

- jak dużo zostało rodzicom w pamięci,

- czy chętnie będą wspominać, jak to będzie, jak zaczną wspominać,

- czy mniej, czy bardziej nudzili się niż ich dzieci (z przekonaniem moich uczniów, że musiało być nudno).

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Zebrać informacje na temat życia w PRL, ale z perspektywy doświadczeń rodzinnych. Odkryć rodzinne pamiątki materialne i ustne związane z zabawą, czasem wolnym członków rodziny. Mają dokonać porównania w swojej grupie zadaniowej zdobytych informacji i wspólnie zdecydować o sposobie ich prezentacji.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

Projekt ma być realizowany przez 5 tygodni, ale podzieliliśmy go na 3 etapy.  Szczegóły znajdują się na blogu www.detektywigierizabaw.blogspot.com

W etapie początkowym grupy mają się zebrać, ustalić, co i kiedy zrobią oraz rozeznać, co mają. Mają też naradzić się, jak wykorzystają rodzinne, świąteczne spotkania by zebrać ślady dawnych zabaw. Zaplanowaliśmy punkty kontrolne. Uzgdniliśmy, że przez tydzień będzie możliwość przetasowań w zespołach zadaniowych (zgoda wszystkich stron na roszady i propozycja, kto z kim się zamienia).

Drugi etap będzie polegał na zebraniu informacji i pokazaniu sobie nawzajem, co zostało "wyśledzone". Dzieci mają porozmawiać o podobieństwach i różnicach między zabawami rodziców. Dokonają też oceny swojej pracy i jakości współpracy (w mini ankietkach do wiadomości nauczyciela).

Etap trzeci będzie poświęcony przgotowaniu prezentacji i wystąpień. Grupy już na początku zdecydowały, czy każdy będzie opracowywał jej część, czy też lider weźmie na siebie zadanie zrobienia filmu/prezentacji, a grupa po jego pracy zajmie się sprawą występu dla publiczności.

Etapom pracy poświęcona jest  specjalna część HARMONOGRAM, czyli element w Webqueście nazywany inaczej PROCESEM. Szczegóły można obejrzeć wykorzystując poniższy link:

http://detektywigierizabaw.blogspot.com/p/proces.html

 

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Uczniowie będą używać smartfonów by fotografować różne ślady – dowody, skanować stare fotografie, używać prezentacji PowerPoint lub prezentacji zdjęć w kanale YouTube. Chcą porozumiewać się przez Facebooka i Skypa.

Planujemy używać tablicy Padlet.

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Zasady oceniania na blogu Detektywi rodzinnych rozrywek

http://detektywigierizabaw.blogspot.com/p/blog-page_13.html

Ocenianie będzie miało kilka etapów i będzie składało się z samooceny, oceny koleżeńskiej i oceny sumującej nauczyciela. Pierwsza ocena będzie miała charakter informacji zwrotnej, opisu pracy i współpracy. Uczniowie sobie także postawią szkolne stopnie za zaangażowanie i dotrzymywanie słowa (co będzie znane tylko nauczycielowi). Ta forma pozwoli wychwycić problemy w grupach, gdyby dzieci nie zdecydowały się mówić o tym otwarcie. Nauczyciel poinformuje uczniów, co wynika z ich ankiet.

Druga ocena koleżeńska będzie miała formę informacji zwrotnej wprost wypowiadanej do zespołów - po prezentacji (przez chętnych widzów = uczniów). Każde dziecko wyjaśni też publiczności za co odpowiadało, co uważa za sukces, mocną stronę pracy swojej grupy oraz co zrobiłoby inaczej (czyli także dokona samooceny). Przy tej okazji, znów do wiadomości nauczyciela, zostaną wystawione stopnie szkolne za całość projektu. Grupy otrzymają także informację od nauczyciela, co wyszło, co należy poprawić - przed prezentacją dla rodziców.

Ocena szkolna - sumująca nauczyciela opierać się będzie na 4 kryteriach. Pod uwagę brana będzie: wartości informacyjna pracy, sposób i jakość prezentacji oraz współpraca. Do oceny tego ostatniego kryterium szczególnie przydatne będą ankiety uczniowskie.