Rok Otwartej Szkoły. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Magdalena Anczykowska

 • Szkoła:

  Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Zapraszamy inne szkoły

 • Dodano:

  15.03.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Wybraliśmy zadanie z kategorii Zapraszamy inne szkoły. Będzie to dla szczególny - Rok otwartej szkoły, w którym zrealizujemy szereg działań w relacjach z lokalnym środowiskiem. Szkoła w małych środowiskach odgrywa duże znaczenie i chcemy, by znaczenie to było widoczne w sposób szczególny.

Z tego też powodu wybraliśmy działania promujące lokalną kulturę, przyrodę, rynek pracy, ale także chcemy pokazać, że wspólnie ze środowiskiem lokalnym można rozwinąć świadomość lokalną, potrzebę zauważania wartości z lokalnym środowiskiem związanych. Dlatego nawiązujemy bądź kontynuujemy współpracę ze szkołami z terenu gminy Rybno oraz gmin sąsiednich, z sołectwami, parkami krajobrazowymi, zakładami pracy, instytucjami kulturalnymi itp.

 

Październik - wybór zadań, zorganizowanie spotkania z obszaru kultury.

Listopad - konferencja przyrodnicza. Udało nam się zorganizować dużą ważną imprezę Konferencję przyrodniczą "Ptaki terenów wiejskich" pod honorowym patronatem WMKO. Współpraca z lokalnymi instytucjami i szkołami. Zaprosilismy kilka okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, sołectwa naszej gminy. We współpracy z OTOP powstała wystawa Pola tętniące życiem.

Listopad - grudzień - działania z obszaru zawodoznawczego, Forum Pracodawców zorganizowane dla gimnazjalistów trzecg okolicznych gmin, połączone z udziałem władz gminy, powiatu WMKO oraz lokalnych pracodawców.

Styczeń i grudzień to czas projektu dla sześcioklasistów gminy Rybno pod nazwą Twierdza Janka i Marysi- spotkanie w zaprzyjaźnionych szkołach, rozszerzanie współpracy. Zaproszenie do szkoły uczniów, nauczycieli do naszej szkoły w celu interacji środowiska.

Styczeń - Zimowe Ptakoliczenie. We współpracy z OTOP wzięliśmy udział przy pomocy ornitologa w liczeniu zimowym ptaków.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Nie jesteśmy zadowoleni z małego zainteresowania Zimowym Ptakoliczeniem. Bardzo jesteśmy zadowoleni z obecności uczniów z innych środowisk szkolnych i możliwości pokazania naszych metod pracy. Sami przez to zmobilizowaliśmy się do szukania ciekawych rozwiązań.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Najważniejsze to szukać sprzymierzeńców wewnątrz szkoły, podzielić zadania zespołowo, by wszystkim zależało na realizcji wspólnego celu.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Udało się zdecydowanie. Nasza promocja się bardzo rozwinęła, nasz facebookowy profil funkcjonuje z dużym rozmachem. Ankiety ewaluacyjne pokazały zadowolenie naszych gości.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Ankiety ewaluacyjne pokazały, że podjęte działania zmierzały we właściwym kierunku. Będziemy takie bądź podobne formy działań prowadzić, zwracając uwagę na to, żeby onas pisano, co zaowocuje energicznym funkcjonowaniem szkoły.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Musimy poprawić stronę internetową, ale już jesteśmy w trakcie zmian. Jest to więc bezpośredni wynik wymagający poprawy.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Informacje ukazują się wpracie, Internecie i opinie uczestników naszych działań pozwalają przypuszczać, że wielu uczestników mogło poznać ciekawe rozwiązania w pracy. Przeprowadzona w szkole Debata Kodeksowa, Festiwal Projektów dały początek zmianie w postaci przmyśleń własnych form i metod pracy