HOW TO BECOME A DETECTIVE? – Jak zostać detektywem? (Odwrócona lekcja - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Anna Dobrzyńska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  20.03.2016

1) Czego dotyczyła lekcja – jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Lekcja dotyczyła powtórzenia czasów przeszłych i umiejętności poprawnego gramatycznie zadawania pytań szczegółowych.

2) Jakie materiały przygotowałeś i/lub wybrałeś dla uczniów do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

 Wszystkie załączone zdjęcia są mojego autorstwa.

 

Dla swoich uczniów przygotowałam następujące materiały:

 

- wskazówki wygenerowane przy użyciu kodów QR na stronie www.qr-online.pl

 

 

 

- plik z instrukcją postępowania i informacją o terminach

 

- książkę interaktywną

 

Mrs. Haquet, Asking questions in four different languages, Wyszukano 26.05.2016 w:

 

http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/questions/index.html

 

- zagadkę Einsteina on- line

 

sheldonx, Einstein’s riddle, Wyszukano 26.05.2016 w:

 

http://www.kongregate.com/games/sheldonx/einsteins-riddle

 

 

 

- grę detektywistyczną

 

alina_drach, Detective Game: Who's the Murderer?, Wyszukano 26.05.2016 w:

 

 

 

http://busyteacher.org/18981-detective-game-whos-the-murderer.html

 

 

 

- rozwiązanie gry

 

martes, Who can solve the mistery?, Wyszukano 26.05.2016 w:

 

http://anto-ants.blogspot.com/2007/09/who-can-solve-mystery-alec-crabtree-was.html

 

3) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik].

1. Przypomnij sobie zastosowanie czasów przeszłych

2. Wejdź na stronę internetową i zapoznaj się ze sposobem tworzenia pytań szczegółowych

3. Zmierz się z zagadką Einsteina

4. Zrób mapę myśli ze słownictwem detektywistycznym

5. Przynieś na lekcję telefon komórkowy

6. Ściągnij w miarę możliwości aplikację do odczytywania kodów QR

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”.]

Poprosiłam jednego z uczniów o to, by był „mistrzem ceremonii” i odczytał przy pomocy

aplikacji wstęp do gry oraz listę podejrzanych.

Podzieliłam uczniów na 7 grup i dałam do wylosowania po 3 numery wskazówek.

Następnie wyszliśmy na korytarz i uczniowie mieli odnaleźć wskazówki z wylosowanymi

przez siebie numerami, zrobić im zdjęcie lub zeskanować.

Wróciliśmy do klasy, gdzie po kolei odczytywaliśmy wskazówki. Po każdej z nich uczniowie dzielili się po angielsku swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi sprawy morderstwa.

Po wytypowaniu sprawcy i sprawdzeniu zakodowanej informacji o motywach zbrodni, uczniowie musieli opracować po kilka pytań szczegółowych do każdej wskazówki. Z kolei mistrz ceremonii miał za zadanie wybrać z nich po jednym, prawidłowo zadanym i przygotować na następne zajęcia quiz na stronie internetowej www.kahoot.it na telefony komórkowe.

Pozostali uczniowie w ramach pracy domowej mieli znaleźć informacje o słynnych detektywach i przedstawić je w grupach na następnej lekcji w formie prezentacji.

5) Zacytuj kilka refleksji/wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Dzwonek? Już? Czy musimy już kończyć?

Było super!

To najlepsza lekcja w tym roku szkolnym.

Rozwiązałem zagadkę Einsteina! Jestem genialny!

6) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców? [Podziel się refleksją dotyczącą zastosowania tej formy pracy kolejny raz z uczniami. Czy dostrzegasz jakąś różnicę?]

Mocne strony:

- innowacyjność

- trzymanie uczniów w napięciu do końca

-pozwolenie na korzystanie z telefonów komórkowych na lekcji

 

Słabe:

- czasochłonność

7) Opisz, na co zwrócili uwagę uczniowie podczas omawiania strategii uczenia się. Jakie sposoby podczas samodzielnego zdobywania wiedzy były dla nich najskuteczniejsze?

 - Możliwość sprawdzenia swoich odpowiedzi w książce interaktywnej

 - Możliwość samodzielnego opracowania słownictwa w formie mapy myśli

 - Umiejętność wykorzystywania własnego telefonu w procesie uczenia się

8) W jakiej formie zaprezentujecie podczas Festiwalu 2.0 zebrane informacje na temat różnych stylów i strategii uczenia się?

To, czego moi uczniowie nauczyli się, zaprezentują przy sportowej grze terenowej z okazji Dnia Dziecka 6 czerwca (użycie kodów QR, metoda dedukcji).

W czasie przygotowywania przeze mnie kodów QR do gry detektywistycznej, w pokoju nauczycielskim powstał pomysł stworzenia interdyscyplinarnej gry dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK i różnych stylów uczenia się. Zamierzamy ją przeprowadzić w nowym roku szkolnym w październiku.