Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Kamila Bilska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Szkoła z e-dziennikiem

 • Źródło:

  dyrektor

 • Dodano:

  09.05.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

SZKOŁA Z E-DZIENNIKIEM

Dziennik elektroniczny Librus wprowadziliśmy w szkole od 1 września 2015 r., choć przedsięwzięcie planowane było już dużo wcześniej. Baza szkoły była do tego zadania przygotowana. Wszystkie klasy, pracownie i gabinety posiadały komputery z dostępem do Internetu. W czerwcu 2015 r. przeprowadzone zostały szkolenia dla administratora, dyrekcji oraz wszystkich nauczycieli. Po szkoleniu uzyskaliśmy dostęp do dziennika elektronicznego w celu zapoznania się z nową formą dokumentacji. We wrześniu dostęp do dziennika elektronicznego został przekazany uczniom i  rodzicom. Cały rok pracowaliśmy równocześnie z dziennikiem elektronicznym i tradycyjnym. Muszę przyznać, że wszelkie wcześniejsze obawy dotyczące pracy z nową formą dokumentacji okazały się nieuzasadnione. Praca z dziennikiem Librus przebiegała sprawnie, a drobne problemy rozwiązywaliśmy na bieżąco. Już po pierwszym półroczu byliśmy przekonani, że od nowego roku szkolnego zrezygnujemy z prowadzenia dokumentacji w sposób tradycyjny. 

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Najbardziej jestem zadowolona z tego, że mimo obaw postanowiliśmy spróbować wdrożyć nową formę dokumentacji. Po roku pracy okazało się, że dziennik elektroniczny w naszej szkole sprawdził się znakomicie. 

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Do realizacji tego zadania przygotowaliśmy się skrupulatnie, więc raczej niczego bym nie zmieniała. Nauczyciele i pracownicy zostali wcześniej przeszkoleni przez firmę zewnętrzną, uczniowie i rodzice otrzymali dostęp do Librusa na początku września. Całoroczna praca z dziennikiem elektronicznym przebiegała sprawnie, a drobne problemy udało się rozwiązać we własnym zakresie. 

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Myślę, że zaplanowane cele zostały osiągnięte. Wprowadzenie dziennika elektronicznego z pewnością ułatwiło nauczycielom monitorowanie frekwencji, systematyczności oceniania oraz usprawniło konstruowanie zestawień podsumowujących pracę w danym semestrze. Dla dyrektora szkoły dziennik elektroniczny stał się doskonałym narzędziem do skutecznego zarzadzania, dobrej organizacji i komunikacji oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego. Udostępnienie dziennika rodzicom i uczniom poprawiło komunikację i ułatwiło bieżącą kontrolę nad wynikami nauczania i sprawowania, zmotywowało do systematyczności. Źródłem do pozyskania tych informacji były rozmowy i swobodne wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz przeprowadzone ankiety i obserwacje. Istotna była również analiza zestawień dziennika elektronicznego Librus.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Jak już pisałam wcześniej wdrożenie e-dziennika planowaliśmy od pewnego czasu. Zadanie to było dokładnie zaplanowane, baza szkoły wcześniej przygotowana, a pracownicy przeszkoleni. Wprowadzenie dziennika przebiegło bardzo sprawnie, a małe niedociągnięcia udało się szybko zniwelować. Teraz pozostało już tylko doskonalenie umiejętności oraz szukanie nowych, być może praktyczniejszych rozwiązań.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Podtrzymanie uzyskanego efektu raczej nie będzie trudne, bo przecież nikt nie chce rezygnować z tego co usprawnia pracę i ułatwia życie. 

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Wprowadzenie dziennika elektronicznego zostało bardzo pozytywnie ocenione przez nauczycieli, uczniów i rodziców. E-dziennik usprawnił i ułatwił pracę nauczycielom, uczniów zmotywował i zachęcił do systematyczności. Dla rodziców natomiast stał się doskonałym narzędziem komunikacji i kontroli. Myślę, że praca z dziennikiem elektronicznym Librus  wprowadziła wiele cennych zmian w pracy szkoły.