Poznajemy substancje i ich przemiany - podsumowanie działu. (Odwrócona lekcja - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Karolina Helińska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  09.05.2016

1) Czego dotyczyła lekcja – jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Była to lekcja powtórzeniowa z działu: "Poznajemy substancje i ich przemiany". Zależało mi na tym, aby podczas tej lekcji uczniowie zrozumieli, że wiedza zdobyta podczas tego działu na lekcjach przyrody jest użyteczna i ma odniesienie do codziennego życia.

2) Jakie materiały przygotowałeś i/lub wybrałeś dla uczniów do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

Poprosilam uczniów, aby powtórzyli sobie cały materiał przerobiony podczas tego działu oraz przygotowałam zadania i doświadczenia do opracowania przez uczniów w domu.

3) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik].

1. Poprosiłam wszystkich uczniów, aby wykonali doświadczenie 1 " Jak to mieszanina?" oraz, aby na podstawie swoich obserwacji wypełnili tabelę i wkleili ją do zeszytu oraz aby zapisali w zeszycie wnioski z obserwacji (przebieg dośw. i tabela w załączniku).

2.Poprosiłam wszystkich uczniów, aby wykonali doświadczenie 2 " Kiedy substancja rozpuszcza się szybciej?" oraz, aby na podstawie swoich obserwacji wypełnili tabelę i wkleili ją do zeszytu oraz aby zapisali w zeszycie wnioski z obserwacji (przebieg dośw. i tabela w załączniku).

3. Podzieliłam klasę na 5 zespołów, każdy zespół dostał inne doświadczenie do opracowania w domu, a następnie pokazania go przed klasą oraz ustalenie odpowiedzi na pytania pomocnicze. (zadania dla zespołów w załączniku)

4. Każda grupa dostała też polecenie wykonania zadania sprawdzającego wiedzę z tego działu i przeprowadzenia tego zadania w klasie.

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”.]

1. Sprawdziłam poprawność wypełnienia tabel do doświadczeń 1 i 2. Przeczytalismy wnioski do tych doświadczeń, na tablicy zapisaliśmy te najbardziej trafne.

2. Każda grupa przystąpiła do przedstawienia swojego doświadczenia i omówienia pytań pomocniczych.

3. Każda grupa przeprowadziła w klasie zadania sprawdzajęce wiedzę z działu. Wśród zadań znalazly się:

- krzyżówka,

- odwrócona krzyżówka - trzeba było ulożyć pytania do wpisanych już haseł,

- uzupełnianie schematu pojęciami z ramki,

- łączenie w pary określenia z charakterystyką,

- wykreślanie haseł ukrytych w diagramie.

4. Każda grupa zdobywała podczas lekcji punkty - za przygotowanie doświadczenia i za poprawność (oraz szybkość) rozwiązania zadań przygotowanych przez inne zespoły. Grupa, która zdobyła najwięcej punktów dostała oceny celujące za aktywność, grupy, które zdobyły drugie i trzecie miejsce - plusy za aktywność.

5) Zacytuj kilka refleksji/wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w przygotowywanie doświadczeń, mieli dopracowany każdy szczegół i przeprowadzili je bardzo profesjonalnie, zważając na zasady bhp, o których wiele razy mówiliśmy. Bylo to dla nich wielkie przeżycie. Było slychać komentarze, typu: ale fajnie wam to wyszlo.

6) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców? [Podziel się refleksją dotyczącą zastosowania tej formy pracy kolejny raz z uczniami. Czy dostrzegasz jakąś różnicę?]

Słabych stron nie widzę praktycznie wcale. Wszystko przebieglo doskonale. Może tylko to, że trochę za dużo zaplanowałam i musiałam przyspieszać pracę poszczegolnych grup. Następnym razem wybiorę mniej doświadczeń, ale za to będziemy mogli więcej czasu poświęcić na wyciąganie wniosków, ktore są bardzo ważne.

Bardzo dużą zaletą tej lekcji było to, że uczniowie mogli wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce. Dało im to dużo radości, a mnie dużo satyfakcji.

Trudno mi porównać moje dwie odwrócone lekcje, bo wyglądały zupelnie inaczej. Wzięłam sobie do serca Pani radę, aby wszyscy uczniowie byli zaangażowani w przygotowanie tej lekcji i czuję, że tym razem mi się to udalo. Ta ostatnia lekcja wypadla w mojej ocenie lepiej.

7) Opisz, na co zwrócili uwagę uczniowie podczas omawiania strategii uczenia się. Jakie sposoby podczas samodzielnego zdobywania wiedzy były dla nich najskuteczniejsze?

Uczniowie przede wszystkim zwrócili uwagę na to, że przygotowanie tej lecji było dla nich prawdziwą frajdą i przyjemnością, przede wszystkim satysfakcję sprawiło im przygotowywanie doświadczeń, ale równie chętnie powtarzali materiał z tego dzialu, aby uzbierać jak najwięcej punktow za zadania przygotowane przez inne grupy. Było widać jak bardzo im zależy na szóstkach za aktywność na koniec szóstej klasy!

Dowiedziałam się, że w zespolach, w których pracowali nad doświadczeniami przepytywali się wzajemnie. Co pozwoliło im się lepiej przygotować do rozwiązywania zadan.

8) W jakiej formie zaprezentujecie podczas Festiwalu 2.0 zebrane informacje na temat różnych stylów i strategii uczenia się?

Dokladnie, jak będzie wyglądał Festiwal 2.0 w naszej szkole tego nie wiem, bo za jego przebieg odpowiada pani koordynator. Myślę jednak, że będzie to wyglądalo bardzo podobnie, jak na spotkaniu międzysemestralnym. Każdy nauczyciel przygotuje stanowisko, na którm w krótki i ciekawy sposob przedstawi sposoby pracy i zagadnienia, którymi zajmował się podczas realizacji zadań w ramach szkoły z klasą 2.0.