Moje miejsce na Ziemi (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Katarzyna Grochowska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  25.02.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt będę realizowała z uczniami klasy 1 C.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Tematem naszego projektu jest; „Moje miejsce na Ziemi”. Dzieci będą odkrywały zagadnienia związane z bliższą i dalszą okolicą, poznawać będą miasto w którym mieszkamy, państwo oraz kontynent. Wykorzystam przy tym naturalną ciekawość dzieci w poznawaniu otaczającego świata, która pozwoli im w aktywny i przyjemny sposób nabywać wiedzę i umiejętności.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Uczniowie podczas realizacji tego projektu będą:

- uczyć się współpracy i odpowiedzialności za wykonanie zadania,

- poszerzać wiedzę dotyczącą Układu Słonecznego i naszej planety,

- poznawać kontynenty,

- zapoznawać się z najbliższą okolicą i jej ważniejszymi obiektami,

- odkrywać podstawowe fakty, ciekawostki dotyczące Polski i wybranych miast,

- rozwijać zainteresowanie krajem ojczystym i jego symbolami,

- uczyć się korzystania z mapy i wyszukiwania na niej potrzebnych informacji,

- kształtować poczucie własnej tożsamości.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

Praca nad projektem obejmować będzie kilka lekcji, bloków tematycznych. Na różnych edukacjach będziemy wykonywać zadania, szukać informacji i rozwijać zainteresowania dzieci związane z tematem.

1 etap (luty) – Wszechświat: poznawanie planet, samodzielne tworzenie modelu Układu Słonecznego z balonów, poszerzanie wiedzy i słownictwa związanego z kosmosem, doświadczenie z globusem i latarką (czas jako następstwo obrotowego ruchu ziemi – dzień i noc), zabawy ruchowe, puzzle, filmy edukacyjne

2 etap (marzec) – Świat; oglądanie mapy świata, albumów i zdjęć z różnych miejsc na świecie, poznawanie kontynentów – cechy charakterystyczne (dopasowywanie rekwizytów), podpisywanie kontynentów na mapie świata, zwierzęta znane i nieznane, słuchanie wiersza „Zoo” J. Brzechwy, wizyta w Zoo (czerwiec), dzieci świata – różne czy takie same?, piosenka „Kolorowe dzieci” M. Jeżowska, wskazywanie Polski na mapie świata

3 etap (kwiecień) – Europa; miejsce Europy na mapie świata oraz miejsce Polski w Europie, wskazywanie Polski na mapie Europy, charakterystyka wybranych państw, karty pracy (kolorowanki) ze strony superkid.pl, sąsiedzi Polski

4etap (kwiecień) – Polska; poznanie wybranych miast w Polsce (Gniezno, Kraków, Warszawa, Toruń, Poznań, Gdańsk), cech charakterystycznych i związanych z nimi legend, utrwalenie symboli narodowych, poznawanie najbliższej okolicy

5 etap (maj) – Unia Europejska; ustalanie odpowiedzi na pytania: czym jest Unia Europejska? Czy wszystkie państwa europejskie należą do Unii? Które państwa sąsiadujące z Polską są członkami UE?, poznanie flagi Unii Europejskiej, słuchanie „Ody do radości”, udział w szkolnych obchodach Dnia Unii Europejskiej

Urozmaiceniem i wzbogaceniem naszej pracy będą wycieczki. Poza wyjściami do pobliskiego lasu i na łąkę udamy się do Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalowego Muzeum Poznania. Wycieczki pozwolą dzieciom zapoznać się z najbliższą okolicą (poznanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla naszego regionu oraz tradycji związanych z Poznaniem).

Podsumowaniem naszego projektu będzie wykonanie przez każdego z uczniów pracy pt. „Ja na świecie” wg inspracji ze strony https://pl.pinterest.com/pin/161637074101878204/. Dzieci z pomocą nauczyciela wykonają koła z napisami: ja, mój dom, moje miasto, mój kraj, mój kontynent, moja planeta. Uczniowie według własnego pomysłu przez tydzień będą wypełniali kartki-koła (rysunki, fotografie, wydruki, zdjęcia, mapki) i tworzyli swój osobisty zeszyt miejsca na świecie.

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Wykorzystamy strony internetowe:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Planety2008.jpg/1024px-Planety2008.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=AYFUB8ZbBdg – piosenka dla dzieci – planety

https://www.youtube.com/watch?v=ToXaNUjNfS4 - dźwięki kosmosu

https://www.youtube.com/watch?v=KZzdwT4mZJk – Układ Słoneczny (fragmenty)

https://www.youtube.com/watch?v=rSiHUAdVRNM (fragmenty)

http://www.astronomia.biz.pl/uklad_sloneczny.html

http://www.kosmos.edu.pl/planety/mars/

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvw8ZeHNs_s – piosenka edukacyjne – kontynenty

https://www.youtube.com/watch?v=_Px4zP9rPo&list=PL791eu9zcUgkFpWX4Hw0uLgYe77kzXD6C - piosenka

http://scholaris.pl/resources/run/id/49664 - zwierzęta świata

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 – piosenka „Kolorowe dzieci” M. Jeżowska

 

www.kula.gov.pl

http://scholaris.pl/resources/run/id/107063

http://mlodyobywatel.senat.gov.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&index=1&list=RDFJ83BRqFPBA– film o polskich symbolach narodowych

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – zabawa ruchowa do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=We7EOp5TZ_g– legenda o poznańskich koziołkach

 

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_pl.htm

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_pl.htm -  hymn europejski

www.superkid.pl

Podczas lekcji wspólnie będziemy szukać informacji w Internecie, oglądać filmy edukacyjne oraz słuchać piosenki. Będą one ciekawym i mam nadzieję inspirującym dodatkiem do zajęć.

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Praca nad projektem będzie dla dzieci dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim ciekawą przygodą. Ze względu na wiek i możliwości dzieci zrezygnowaliśmy z oceny, zdecydowanie bardziej niż efekty będzie się liczyć zaangażowanie i przyjemność pracy nad zadaniem. Wszyscy uczniowie otrzymają nagrody-pochwały w postaci odznaki.