"Tajemnice Narnii" - projekt (Realizacja i prezentacja projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Agata Magnowska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  09.05.2016

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Harmonogram działań:

1. Podział klasy na grupy.

2. Przydział zadań w grupie (wybranie sceny z lektury, napisanie scenariusza, przygotowanie scenografii, strojów).

3. Próby przedstawienia. 

4. Wykonanie ogłoszenia dotyczącego spektaklu.

5. Zaproszenie gości (wychowawca klasy).

6. Zaprezentowanie pracy uczniów.

7. Podsumowanie i omówienie pracy uczniów (samoocena i ocena koleżeńska).

Wszystkie etapy przebiegały zgodnie z planem. Zmianie uległ jedynie termin ze względu na chorobę dzieci.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Moja rola polegała na monitorowaniu pracy uczniów. Udzialałam rad, pomagałam w podjęciu decyzji, podsuwałam inne rozwiązania. Starałam się, by ostateczna decyzja zawsze należała do uczniów. 

3) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Uczniowie zamienili zdjęcia z pokazu na samodzielnie wykonane ilustracje za pomocą programu Paint. Dodatkowo po zakończeniu projektu musieli napisać kartkę z pamiętnika na ten temat, którą tworzyl w programie Word i wysyłali w formie załącznika na moje konto. Na konto nauczyciela z informatyki trafiały zaś prace "zdjęcia" z projektu (prace zostały również ocenione na zajęciach komputerowych). 

Uczniowie wykorzystali też telefony komórkowe z dostępem do internetu, by odtworzyć muzykę potrzebną podczas przedstawienia. 

4) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Prezentacja odbyła się 22 kwietnia w sali nr 15. Odbiorcami byli uczniowie klas 5 i wychowawca klasy. 

5) Jak przebiegała prezentacja projektu? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Prezentacja miała miejsce na 1 i 2 godzinie lekcyjnej. Uczniowie przygotowali scenografię, zadbali o stroje. Sala lekcyjna została zamieniona w scenę teatralną i miejscammi dla widzów. Każda z grup odegrała swoje przedstawienie.

Moja rola polegała na obserwowaniu działań uczniów, a po zakończeniu przezdstawienia raz z wychowawcą klasy dokonałam podsumowania pracy uczniów. ostrzegłyśmy mocne i słabe strony poszczególnych grup. Następnie uczniowie dokonali samodzielnej oceny (samooceny i oceny koleżeńskiej).

6) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Narzędzia TIK:

- Internet;

- edytor tekstu;

- aparaty fotograficzne (telefony komórkowe);

- drukarka;

- program Paint;

- poczta elektroniczna

7) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Podsumowanie projektu odbyło się po skończonej prezentacji. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wykonanej pracy. Przede wszystkim każdy z nich znał swój tekst, zadbał o odpowiedni strój, przygotował potrzebne rekwizyty. Uczniowie byli dumni z tego, że wszystko stworzyli samodzielnie, począwszy od scenariusza, skończywszy na strojach i doborze muzyki.

Dla mnie ważne było to, że uczniowie potrafili samodzielnie się wypowiedziec w formie kartki z pamiętnika, wysłać poprawnie wiadomość wraz z załącznikiem i wykonać bardzo ciekawe "zdjęcia" w programie Paint.

8) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z realizacji zadania i ze wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie? Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Uważam, że tego typu zadania rozwijają kreatywność uczniów, uczą ich samodzielności i odpowiedzialności. Warto zaprosić więcej osób.

9) Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją prezentacji projektu (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem). Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.

W załaczniku:

- prace uczniów w programie Word

- prace plastyczne w programie Paint ("zdjęcia z projektu")