Co to jest tolerancja- rywalizacja międzyklasowa? (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Małgorzata Sokół

 • Szkoła:

  Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  -

 • Dodano:

  14.02.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt realizuję z klasą 2 d. Uczniowie pracują nad zadaniami w grupach od 3 do 5 osób. Wszystkie grupy wykonują te same zadania. Uczniowie na pewno będą potrzebowali pomocy z mojej strony, monitorowania ich działań, stąd podane zostały terminy konsultacji. Ponadto będą potrzebować pomocy ze strony bibliotekarzy w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Zadania:

1. Znalezienie pojęć związanych z tematyką antydyskryminacyjną i ich wyjaśnień (np. tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, tożsamość, równość, antydyskryminacja, prawa człowieka, równość płci, mniejszości, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, wielokulturowość, szacunek, zrozumienie, akceptacja, rasizm, szowinizm, nacjonalizm itd.)

2. Przygotowanie prezentacji pojęć. W zależności od pomysłu grup, może to być prezentacja multimedialna, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły lub prezentacja pojęć w postaci plakatów albo gazetki na korytarzu szkolnym.

3.  Czas na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami poszczególnych klas z poziomu klas I lub III.

4. Przygotowanie przez poszczególne grupy gier edukacyjnych- kart z pojęciami do memory game, krzyżówki z wykorzystaniem podanych wcześniej pojęć, kartek z pojęciami do gry kalambury.

5.   Przeprowadzenie rywalizacji 3- osobowych drużyn z klas z poszczególnych poziomów pod opieką i z pomocą nauczyciela- opiekuna projektu. Uczniowie wykonują jednocześnie zadania przygotowane przez zespoły projektowe (liczy się poprawność odpowiedzi oraz czas ich udzielenia).

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Cel główny: uczniowie znają i stosują pojęcia związane z tematyką antydyskryminacyjną.

 

Rezultaty: lepsza znajomość pojęć związanych z tematyką antydyskryminacyjną, umiejętność ich zastosowania, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

Harmonogram realizacji projektu:

 

zadanie

data wykonania

osoby odpowiedzialne

data konsultacji

z nauczycielem

1. Znalezienie pojęć związanych z tematyką antydyskryminacyjną i ich wyjaśnień.

 08.03.2016 r.

 grupa uczniów od 3 do 5 osób

01.03.2016 r.

2. Przygotowanie prezentacji pojęć.

 22.03.2016 r.

 grupa uczniów od 3 do 5 osób

15.03.2016 r.

3. Czas na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami poszczególnych klas z poziomu klas I lub III.

 -

 uczniowie klas I

-

4. Przygotowanie przez poszczególne grupy gier edukacyjnych.

 26.04. 2016 r.

 grupa uczniów od 3 do 5 osób

05.04. 2016 r.

5. Przeprowadzenie rywalizacji 3- osobowych drużyn z klas z poszczególnych poziomów.

 17.05.2016 r.

 wybrani uczniowie z klasy 2 d do prowadzenia turneju

-

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Potrzebujemy oczywiście dostępu do strony internetowej szkoły, gdzie zostaną zamieszczone materiały dla uczniów klas I i III w celu przygotowania się do turnieju wiedzy. Tu będzie potrzebna pomoc nauczyciela informatyki- administratora strony internetowej. Uczniowie z pewnością przygotowując materiały będą korzystać ze źródeł internetowych. Ponadto zwykle prezentacje przygotowywane są w programie PowerPoint. Być może też narzędzia TIK będą potrzebne przy samej rywalizacji międzyklasowe, ale to zależy od pomysłów i inwencji uczniów.

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Oceniane elementy projektu

Liczba punktów

Właściwe zaplanowanie pracy.

 

Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.

 

Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu.

 

Dokumentowanie prac nad projektem.

 

Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.

 

Umiejętność opisu źródeł.

 

Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.

 

Przygotowanie tekstów.

 

Opracowanie graficzne.

 

Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.

 

Kreatywność, oryginalność.

 

Systematyczność pracy, terminowość.

 

Prezentacja efektów pracy.

 

 

Suma punktów:

 

     

 

 

Za każde zadanie można otrzymać od 0 do 4 punktów, co w sumie daje 52 punkty.

Za pracę przy projekcie można otrzymać:

 • premię 0,3 do oceny końcoworocznej (od 52 do 46 punktów),
 • premię 0,2 do oceny końcoworocznej (od 45 do 39 punktów),
 • premię 0,1 do oceny końcoworocznej (od 38 do 26 punktów).