Lekcja w kl. IV SP: I like basketball – czas Present Simple: twierdzenia, przeczenia i pytania (1 i 2 os.l.poj. oraz 1,2,3 os. (Odwrócona lekcja - zadanie II)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Katarzyna Pierchała

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  06.05.2016

1) Czego dotyczyła lekcja – jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Lekcja dotyczyła tematu związanego z czasem Present Simple (twierdzenia, przeczenia i pytania w 1 i 2 osobie l.pojedynczej oraz 1,2 i 3 osobie l.mnogiej), nazwami sportów i codziennymi czynnościami.

2) Jakie materiały przygotowałeś i/lub wybrałeś dla uczniów do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

Wsyzstkie materaiz, które wykorzystałam, zostały przygotowane osobiście przez mnie. Były to:

 

1. Prezentacja stworzona na dysku gmail  i udostępniona uczniom:

https://docs.google.com/presentation/d/1-4kONdxRSlF71eWKgdTMqo-TK0urB2GloSsAWNE5Obo/edit?usp=sharing

 

 

2. Quizlet:

https://quizlet.com/137480649/present-simple-today-1-unit-7-flash-cards/

 

3. Gra „Present Simple – running dictation”  oraz gra „Translators”.

 

4. Tematy do konwersacji, wyświetlone w dokumencie na dysku gmail.

3) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik].

Podczas lekcji poprzedzającej powiedziałam uczniom, że przez dziennik elektroniczny zostanie do nich wysłana szczegółowa instrukcja odnośnie przygotowania się na kolejną lekcję. Ustnie przekazałam im po krótce co mam na myśli, natomiast poniżej cytuję wiadomość wysłaną do uczniów:

 

„Witajcie!
Zgodnie z zapowiedzią wysyłam Wam materiał potrzebny do opanowania na naszą wtorkową lekcję. Bardzo proszę o wejście na poniższy link:

https://docs.google.com/presentation/d/1-4kONdxRSlF71eWKgdTMqo-TK0urB2GloSsAWNE5Obo/edit?usp=sharing

Tam udostępniłam Wam prezentację z Czasu Present Simple.  Zapoznajcie się z treścią prezentacji i zgodnie z instrukcją na slajdzie nr 7 zróbcie notatkę (można wydrukować pomniejszone slajdy i wkleić do zeszytu lub przepisać konkretne slajdy do zeszytu) oraz przetłumaczcie trzy zdania ze slajdu nr 8.

Pozdrawiam,
Kasia Pierchała

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”.]

Wstęp:

 • Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.
 • Przedstawienie celów lekcji.
 • Uzupełnienie tematu i sprawdzenie zadania.

Rozwinięcie:

 • Konwersacje na tematy wyświetlone na projektorze: ukłądanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 • Races dictation– zabawy drużynowe polegające na sztafecie, dzięki której uczniowie zapamiętują dany tekst i dyktują go osobie, która uzupełnia kartkę (ćwiczenie użycia czasu Present Simple w zdaniach, pytaniach i przeczeniach oraz słownictwa z zakresu czynności codzienne i sporty)
 • Podręcznik „Today 1”: Zadanie 6, str.65 – wcielenie się w postaci na obrazkach i napisanie zdań o tym co się lubi a czego się nie lubi.
 • Gra na quizlet.com – poznanie materiału i gra scatter.

Zakończenie

 • Zabawa w tłumaczy, czyli układanie twierdzeń, przeczeń i pytań w czasie Present Simple: każdy uczeń otrzymuje jedną kartę i wspólnie ustawiają się w odpowiedniej kolejności w zależności od wypowiedzianego przez nauczyciela zdania (wykorzystanie przygotowanych przez nauczyciela kart)
 • Zadanie domowe: zeszyt ćwiczeń „Today 1”.

5) Zacytuj kilka refleksji/wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Refleksje uczniów na temat tej formy pracy:

 

Mocne strony: „lubię wykorzystane dziś zabawy grupowe”. „bardzo podobają mi się  interaktywne gry na quizlet”, „lubię wyścigi pisane”, „podobało mi się to, że mogłam sobie wydrukować notatkę”, „bardzo ciekawa lekcja”, „przygotowując się na lekcję w domu mogłam pracować w swoim tempie”,  „przygotowując się na lekcję w domu mogłam wrócić do poprzednich slajdów podczas odrabiania zadnia – było to duże ułatwienie”, „podobają mi się takie lekcje”, „przygotowanie się do lekcji nie zajęło mi dużo czasu”.

Słabe strony: „przez nieprzygotowanie się do lekcji miałem trudności z zadaniami na lekcji”.

6) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców? [Podziel się refleksją dotyczącą zastosowania tej formy pracy kolejny raz z uczniami. Czy dostrzegasz jakąś różnicę?]

Przygotowanie się do drugiej lekcji było dla mnie o wiele łatwiejsze. Poprzez doświadczenie poprzedniej lekcji utwierdziłam się w przekonaniu, że uczniowie faktycznie są w stanie przyjść na nową lekcję, która porusza całkowicie nowe zagadnienia z samodzielnie opanowanym materiałem. Uwierzyłam, że jest to możliwe. Dzięki poprzedniej lekcji wiedziałam, że spokojnie mogę przejść do ćwiczeń praktycznych. Jednak ogromnie ważne jest, aby wcześniej przygotować uczniom takie materiały, aby na pewno przykuły ich uwagę i aby były dla nich jasne i czytelne. Dzięki zrozumiałym i atrakcyjnym materiałom mamy pewność, że uczniowie przyjdą na lekcję przygotowani.  Z kolei w trakcie lekcji warto postawić zarówno na gry interaktywne, jak i ruchowe. Poza tym, dokładnie zaplanujcie lekcję, trzymajcie się ram czasowych i zmieniajcie tempo pracy, aby uczniowie się nie nudzili - mam tutaj głównie na myśli różnorodność ćwiczeń oraz form pracy na lekcji. W końcu dzięki odwróconej lekcji czas jaki pozostał nam do dyspozycji w szkole na dany materiał został znacznie wydłużony, dlatego warto urozmaicić lekcję.

7) Opisz, na co zwrócili uwagę uczniowie podczas omawiania strategii uczenia się. Jakie sposoby podczas samodzielnego zdobywania wiedzy były dla nich najskuteczniejsze?

Moim uczniom szczególnie przypadły do gustu quizlety z poprzedniej lekcji, a z tej lekcji prezentacja wydawała im się również atrakcyjną formą nauki.  W mojej klasie zdecydowana większość dzieci to wzrokowcy i kinestetycy, dlatego przygotowując im materiały do opanowania przed lekcją oraz te, które wykorzystuję na lekcji, zawsze zwracam uwagę na te dwa czynniki. Uczniom podobało się bardzo to, że będąc w domu mogli pracować w swoim tempie oraz to, że każdy mógł w razie trudności wrócić do flashcardów z quizletu albo do poprzedniego slajdu z prezentacji. Indywidualizacja, która jest dzięki temu możliwa, odgrywa istotną rolę w procesie nauki.

8) W jakiej formie zaprezentujecie podczas Festiwalu 2.0 zebrane informacje na temat różnych stylów i strategii uczenia się?

Na festiwalu udostępnimy uczniom prezentację ze zdjęciami i komentarzami uczniów odnośnie stylu i strategii uczenia się wykorzystanych w ścieżce „odwrócona lekcja” oraz udostępnimy również nasze materiały, czyli: gry na quizlecie, prezentację, biegane dyktando, itd.