Spotkanie z ciekawą chemią. (Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj I)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Ewa Kochmanska

 • Szkoła:

  Gimnazjum nr 81

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  odkrywanie wg wskazówek

 • Dodano:

  09.03.2016

1) Z jaką grupą pracowałeś/aś? Jak liczna ona była? W której klasie realizowałeś/aś ścieżkę?

Pracowałam z grupą 10 uczniów z kl.IIIa i IIIb,którzy sami zgłosili się do realizacji ścieżki. Odbiorcami byli uczniowie i nauczyciele klas VI naszej oraz okolicznych  szkół podstawowych /około 120 osób/.

2) Na który poziom odkrywania się zdecydowałeś/aś i dlaczego? Jak oceniłeś/aś gotowość do odkrywania Twoich uczniów?

Zdecydowałam się na poziom - odkrywanie według wskazówek, gdyż uznałam, że uczniowie po wcześniejszych zajęciach są gotowi do wykonania tego zadania.

3) Jakie kompetencje - “nawyki myślowe” - będą kształcić Twoi uczniowie? Dlaczego akurat te?

 • odkrywanie zjawisk
 • przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń
 • samodzielne dociekanie i eksperymentowanie
 • wykorzystanie wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów.

4) Jaki jest temat lub zakres tematyczny? Czy uczniowie mieli wpływ na wybór tematu/zakresu tematycznego?

Spotkanie z ciekawą chemią.

Uczniowie mieli wpływ na zakres tematyczny, gdyż sami wyszukali w dostępnych żródłach informacji dotyczących doświadczeń, które chcieliby zaprezentować.

5) Jakie są cele związane z wybranym tematem/zakresem tematycznym? Jakie informacje, związane z tematem/zakresem tematycznym powinni poznać uczniowie i jakie umiejętności (poza tymi z punktu 3) powinni doskonalić?

 • kształtowanie postawy badawczej
 • myślenie naukowe
 • pozyskiwanie i selekcjonowanie informacji na zadany temat
 • umiejętność doboru odpowiednich treści do przeprowadzanych doświadczeń
 • samodzielność i otwartość podczas prezentacji
 • umiejętność współdziałania w grupie
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas przeprowadzania doświadczeń
 • formowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych

6) Jak zaplanowałeś/aś prace i jakie materiały przygotowałeś/aś dla uczniów? [Zamieść harmonogram i materiały, które stworzyłeś/aś, szczególnie te, które miały pomóc uczniom rozwinąć konkretne nawyki myślowe.]

 Uformowano 5 stanowisk, na których uczniowie zgromadzili potrzebne do swoich doświadczeń odczynniki i sprzęt. Uczniowie zostali zaopatrzeni w fartuchy ochronne,okulary i rękawice. W wydzielonej części klasy przygotowano zestaw do prezentacji multimedialnej, oraz tablicę na której można zapisywać nazwiska uczniów udzielających prawidłowych odpowiedzi podczas konkursu. Przygotowano również symboliczne nagrody dla zwycięzców.

7) Jakie narzędzia TIK planujecie wykorzystać/wykorzystaliście i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebowali/potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Uczniowie mogli korzystać ze wszystkich dostępnych żródeł informacji;

- książki i czasopisma naukowe np.chemia w szkole

- internet

- prezentacja multimedialna

- smartfony.

 

8) Jak wprowadziłeś uczniów w metodę odkrywania?

Uczniowie zostali poinformowani,że w naszej szkole odbędzie się Dzień Promocji Szkoły,w związku z czym proszę, aby wyszukali w dostępnych żródłach informacji dotyczących doswiadczeń które chcieliby zaprezentować. Należy również przygotować wyjaśnienia zachodzących przemian. Pod moim okiem dokonaliśmy wyboru pokazów, które były ciekawe, ale bezpieczne i możliwe do przeprowadzenia przez uczniów. Chcieliśmy aby niektóre doświadczenia mogli wykonywać zaproszeni goście wykorzystując domowe substancje np. ocet i sodę.

9) Jakie polecenia i wytyczne otrzymali uczniowie?

Uczniowie zostali poinformowani, że podczas pokazów muszą używać odzież ochronną-fartuchy,okulary i rekawice,oraz zachować wszelkie środki ostrożności. Zadawać uczniom proste i jasne pytania,wyjaśniać zjawiska które zaszły i nawiązywać do życia codziennego. Przekazać, że pod koniec doświadczeń będzie przeprowadzony konkurs dotyczący wiedzy zdobytej podczas prezentacji. Będą nagrody.

10) Jaki przebieg miały zajęcia? Jak wyglądała praca uczniów i jak poradzili sobie zgodnie z poziomem odkrywania, który przyjąłeś/aś?

Do utworzonych stanowisk co 20 minut przychodziły grupy uczniów kl.VI /od 10-15 osób/ wraz z opiekunami i podchodzili kolejno do poszczególnych stanowisk, gdzie uczniowie przedstawiali swoje doświadczenia, włączali szóstoklasistów do wykonywania prostych czynności,zadawali pytania, w prosty sposób tłumaczyli zachodzące procesy. Po zakończeniu doświadczeń dana grupa brała udział w prezentacji multimedialnej. Na tablicy multimedialnej pojawiały się pytania dotyczące przeprowadzonych doświadczeń i uczeń który zgłosił się pierwszy i udzielił prawidłowej odpowiedzi otrzymywał punkt. Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody.

11) Czy uczniowie popełniali błędy? Jeśli tak, to napisz jakie? Jak sobie z nimi poradzili i jakie wnioski wyciągnęli?

Uczniowie popełniali błędy ale sami je korygowali wspierając się wzajemnie. Np. nie dobrali odpowiednich proporcji cukru i sody, czego efektem były malutkie węże ekologiczne. Szybko orientowali się co należy zmienić przy kolejnym pokazie, absolutnie się nie zniechęcając.

12) W jaki sposób w czasie swojej pracy uczniowie rozwijali wybrane nawyki myślowe?

Uczniowie podczas pokazów wykazywali pełne skupienie i wzajemne zrozumienie. Wspomagali sie, uzupełniali i współpracowali. W coraz doskonalszy sposób przeprowadzali swoją wiedzę kolegom. Momentami bawili się i eksperymentowali np. postanowili zmienić kolor wypływającej lawy.

13) Czy wszystko udało ci się przeprowadzić zgodnie z planem? Jakie były mocne i słabe punkty, co się udało, a czego nie udało ci się zrealizować? Odnieś się do poziomów odkrywania i nawyków myślowych.

Wszystko udało mi się przeprowadzić zgodnie z planem. Uczniowie zrealizowali zamierzony cel. Wykonali zadania zgodnie z przekazanymi wskazówkami. Zastosowanie tej metody jest świetną forma, którą można stosowac w gimnazjum.Kształtuje się w uczniach ciekawość,otwartość,postawę badawczą i myślenie naukowe. Uczniowie sami biorą odpowiedzialność za swoją pracę, wspomagaja się wzajemnie. Rośnie szacunek do pracy nauczyciela.Uczą się umiejętności stawiania pytań,widzą że można popełniać błędy, ale można je również wyeliminować.Mocną stroną zajęć była więż i odpowiedzialność jaka się wytworzyła w grupie prezentującej.

14) Jakie były refleksje i przemyślenia uczniów odnośnie tego zadania? [Możesz przytoczyć kilka wypowiedzi uczniów.]

Uczniowie byli bardzo zadowoleni po przeprowadzonych zajęciach. Bardzo dużo radości dało im zadawanie pytań i możliwość asystowania podczas drobnych czynności jakie wykonywali zaproszeni uczniowie. Cieszyli się gdy szóstoklasiści patrzyli na nich z podziwem i nagradzali i żywym zainteresowaniem, uśmiechami a nawet brawami.