Projekt edukacyjny "Szkoła 3 000 lat temu" (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Sabina Łanucha

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  03.03.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt zrealizuję z klasą 5 a. Składa się ona z 24 młodych miłośników starożytnej Grecji. 

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat modelu wychowania w starożytnej Grecji. Na początku uczniowie działać będą wspólnie, gromadząc podstawowe informacje, które następnie wykorzystają, tworząc nowy tekst znanej piosenki (utwór ten zostanie wykonany jako wstęp do prezentacji efektów projektu). Szukać też będą fotografii, które zostaną zamieszczone w finalnej  „prezintacji”. Następnie podzielą się, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na grupy eksperckie. Jedna grupa przygotuje przedstawienie, druga - lapbooka. 

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Celem głównym projektu jest zdobycie wiadomości o edukacji w starożytnej Grecji. Uczniowie nie będą tworzyć elaboratów naukowych, lecz wejdą w rolę bohatera mitologii czy starożytnego Greka poprzez przygotowanie stroju, prezentację dialogu, zatańczenie zorb. Fundamentami projektu będzie korzystanie z TIK, m. in. poprzez platformę e-learningową. Piątoklasistom zostaną przypomniane zasady opisywania zdjęć umieszczanych w prezentacji.  Projekt oscylować będzie wokół celów polonistycznych - uczniowie poznają postaci z kręgu literatury i kultury antycznej, stworzą oraz wygłoszą kilkuzdaniowe wypowiedzi, zbadają rytm piosenki, żeby móc przeredagować jej tekst. Oprócz celów poznawczych projekt ma wymiar wychowawczy: uczniowie pogłębią umiejętność współpracy w grupie, będą doskonalić też umiejętność planowania i organizacji pracy samokształceniowej. Ważnymi kompetencjami rozwijanymi dzięki projektowi są: samodzielne poszukiwanie, selekcjonowanie i ocenianie przydatności informacji.  

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

Planujemy przygotować dziesięciominutowy program artystyczny poświęcony szkole w starożytnej Grecji. Zacznie się on od wykonania nowej wersji piosenki, do której tekst napiszą uczniowie w oparciu o samodzielnie zgromadzone wiadomości.

ZADANIE

ODPOWIEDZALNI

TERMIN WYKONANIA

Zgromadzenie informacji na temat szkoły w starożytnej Grecji.

wszyscy uczniowie

do 23 marca

Tworzenie tekstu piosenki.

wszyscy uczniowie

23 marca – 23 kwietnia

Przygotowanie do wykonania nowej wersji przeboju.

wszyscy uczniowie

do 8 maja

Gromadzenie fotografii ilustrujących tekst piosenki.

XXX

do 8 maja

W kolejnej części programu uczniowie zaprezentują przedstawienie teatralnej "Mit o Pandorze opowiedziany na nowo":

ZADANIE

ODPOWIEDZALNI

TERMIN WYKONANIA

Praca ze scenariuszem przedstawienia.

XXX

do 8 maja

Zgromadzenie informacji na temat odgrywanej postaci.

XXX

do 23 marca

Przygotowanie stroju, rekwizytów.

XXX

do 8 maja

Opracowanie choreografii.

XXX do 8 maja

Gromadzenie fotografii ilustrujących omawiane zagadnienia.

 XXX

do 8 maja

Planujemy stworzenie lapbooka:

ZADANIE

ODPOWIEDZALNI

TERMIN WYKONANIA

Zgromadzenie szczegółowych informacji na temat szkoły greckiej.

XXX

do 23 kwietnia

Zgromadzenie fotografii i ilustracji.

XXX

do 23 kwietnia

Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia lapbooka.

XXX

do 23 kwietnia

Tworzenie lapbooka. 

XXX

do 8 maja

 

Monitorowanie pracy uczniów ułatwi mi powołanie do życia koła greckiego. Będziemy się spotykać regularnie raz w tygodniu i omawiać postępy. Podstawowym narzędziem komunikacji będzie platforma e-learningowa. Uczniowie tą drogą będą mogli zadawać pytania i przesyłać zdjęcia, materiały, a ja – „podsuwać” ciekawe informacje i linki do stron. 
Całość będzie miała oprawę multimedialną, w tle wyświetlana będzie „prezintacja”, którą stworzę razem z uczniami w oparciu o zgromadzone przez nich fotografie. 

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Planujemy korzystać ze szkolnej platformy e-learningowej, która nie tylko ułatwi nam komunikację, ale również zmotywuje niektórych uczniów dozaangażowania się w przedsięwzięcie. Mamy zamiar wykorzystać materiały znalezione w internecie (fotografie, filmy), co wiąże się z lekcją o prawach autorskich. W tworzeniu oprawy multimedialnej naszego programu artystycznego pomoże program WWW.prezi.com. Skorzystamy także z rzutnika, ekranu, laptopa, a podczas spotkań koła greckiego – tablicy interaktywnej. 

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Udział w projekcie jest dobrowolny i realizowany w ramach zajęć dodatkowych, więc nie przewiduję oceny przedmiotowej. Mam jednak do dyspozycji inne narzędzie. Piątoklasiści gromadzą punkty (tzw. stopki" w ramach akcji „Nasze osiągnięcia i pizza do wzięcia”. Przyznając uczniom „stopki”, nagrodzę ich zaangażowanie, pomysłowość, rzetelność. Myślę, że takie rozwiązanie będzie czynnikiem motywującym, ponieważ, zgodnie z wrześniowymi ustaleniami, posiadacze największej ilości „stopek” zostaną zaproszeni na pizzę:).